لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

درآمد دلاری=خرج کردن تومانی(شک نکن کلیک کن ↓ ) تبلیغات دلاری


بردیا مهرآرا

آهنگ درد دل بردیا مهرآرا

11-06-1400

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام درد دل

آهنگ درد دل    خواننده:بردیا مهرآرا متن آهنگ درد دل بردیا مهرآرا *** روزگارِ اَر چنینی زیتری رو کشتمه درد دل و تاریکی شو درد دل، غم پشتِ غم، داغ وِ سر داغ دسِ تالو اِشگنا کُل داریا باغ بی هِلارو باغِ سوزِ دس‌براری چشِ تر سی باغوو ... ادامه مطلب »

شهریور 11, 1400 0


آهنگ مینگه چول بردیا مهرآرا

10-05-1400

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام مینگه چول

آهنگ مینگه چول   خواننده:بردیا مهرآرا متن آهنگ مینگه چول بردیا مهرآرا *** اَر دامو گَرینَ منِم لَش هزارون آرِزو خویناو دلمَ مَتِکی اِ هر کلیمَه چِل‌سِرو دل چی مِژ و چیم چوی گُِری اَر مینگه چولی منمه اَر جا وهارم منیئَه مشتی زخال و خاکه‌رو صد هوره‌چِر اَر روژ ... ادامه مطلب »

مرداد 10, 1400 0


آهنگ آمان گلیا بردیا مهرآرا

01-04-1400

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام آمان گلیا

آهنگ آمان گلیا   خواننده:بردیا مهرآرا متن آهنگ آمان گلیا بردیا مهرآرا *** تو دویر و مه دویر و دویریت قسم کافر نویینی ژ حال و جثه‌م آمان گلیا مه مردم دنیا یه دمه دوس إ دوس کتن آمان فره ستمه دویریت سزانم منیسه پوسم خم دامَسیر بار ... ادامه مطلب »

تیر 01, 1400 0


آهنگ سفر آخر بردیا مهرآرا

17-02-1400

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام سفر آخر

آهنگ سفر آخر    خواننده:بردیا مهرآرا متن آهنگ سفر آخر بردیا مهرآرا *** گوتی میل سفر دارم د شوه زمهری درد سفر آخرت بی و سفر ورمگرد سرد تونو آوار تنیایی من و شوگار دلتنگی د مالگه چول بی کسی می شینم تا که ورگردی می شینم تا که وردگردی می شینم ... ادامه مطلب »

اردیبهشت 17, 1400 0


آهنگ قصر گل بردیا مهرآرا

04-02-1400

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام قصر گل

آهنگ قصر گل  خواننده:بردیا مهرآرا متن آهنگ قصر گل بردیا مهرآرا *** کیشو نمی شو تا سحر د قصر گل بردم و سر افتام و هار چی اسری که میریزه د چش تر مه هومنشین گل بیم دوگوله وا خاک سیا د تخت گل افتام زمی ایچه کجا اوچه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت 04, 1400 0


آهنگ شاهد جور بردیا مهرآرا

01-02-1400

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام شاهد جور

آهنگ شاهد جور   خواننده:بردیا مهرآرا متن آهنئگ شاهد جور بردیا مهرآرا *** آوارَه بیِه دس تونم شاهد جورِم آخِر دَنگِمَ سِئكَ كِ اِ خُصَّه چطورِم سر بِ اَرِنِم روژی سِه گِل تا منِ لیوه اِ هر محل و رِهگذری عِرضِ تو نورِم وختی اَرِنم خيظَ مَكِی ... ادامه مطلب »

اردیبهشت 01, 1400 0