دانلود مداحی جعفر شیرزاد به نام تن بی سر

41,499 views

مداحی تن بی سر    مداح:جعفر شیرزاد

متن مداحی تن بی سر جعفر شیرزاد

***

تن بی سر حسینه تن بی دس ابوالفصل

ا حسین تشنه لو کی جدا کرده سرت

کی چنی غرق د خی کرده او پیکرت

د حرم اهل بیتت لو تشنه می شینن

چش وره دل و تما  سی دیینت می میرن

کی جا کرده سرت کی بریه حنجرت

زینب بیا بیین کشتن سالار دین

تن بی سر حسینه تن بی دس ابوالفصل

ا عباس تشنه لو کی جدا کرده دسیات

کی چنی غرق د خی کرده قد رسات

د میون خمگاه او سکینه بی نوا لووه تشنه می شینه

چش و ره دس و دعا ری ماهت بینه

کشته ی تیغ بلا او عباس با وفا

زینب بیا بیین کشتن سالار دین

تن بی سر حسینه تن بی دس ابوالفصل

ا زینب بی برار سر د خیمگاه درار

غرق خینش کردنه بووکم و خین و خار

حسینم تنیا منه دشمنونش صد هزار

و سر و سینه بزه که د ناری تو برار

سر د خیمگاه درار زل جنا ناره سوار

زینب بیا بیین کشتن سالار دین

تن بی سر حسینه تن بی دس ابوالفصل

ا حسین تشنه لو کی جدا کرده سرت

کی چنی غرق د خی کرده او پیکرت

د حرم اهل بیتت لو تشنه می شینن

چش وره دل و تما  ری ماهت بیینن

کی جا کرده سرت کی بریه حنجرت

زینب بیا بیین کشتن سالار دین

تن بی سر حسینه تن بی دس ابوالفصل

ا عباس تشنه لو کی جدا کرده دسیات

کی چنی غرق د خی کرده قد رسات

د میون خمگاه او سکینه بی نوا لووه تشنه می شینه

چش و ره دس و دعا ری ماهت بینه

کشته ی تیغ بلا او عباس با وفا

زینب بیا بیین کشتن سالار دین

تن بی سر حسینه تن بی دس ابوالفصل

زینب بی برار سر د خیمگاه درار

غرق خینش کردنه بووکم و خین و خار

حسینم تنیا منه دشمنونش صد هزار

و سر و سینه بزه که د ناری تو برار

سر د خیمگاه درار زل جنا ناره سوار

زینب بیا بیین کشتن سالار دین

تن بی سر حسینه تن بی دس ابوالفصل

 

دانلود مداحی با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی جعفر شیرزاد به نام تن بی سر

coinpayu

 

 

 

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

تلگرام لرمدیا