دانلود آهنگ حمید حمیدی به نام سفر

5,546 views

روژگارم چو به سر….هر وه ک ریگی سه فه ر
روژگارم چو به سر….هر وه ک ریگی سه فه ر
عومرمان تواو بو….و بی ده نگی و بی خور
عومرمان تواو بو…و بی ده نگی و بی خور
سه فه ره هوو   سه فه ره هوو    سه فه ره هوو
دونیا سه فه ره گشتمان میوانین….کی تینه دونیا کی چین نیازانین
دونیا سه فه ره گشتمان میوانین….کی تینه دونیا کی چین نیازانین
ای دونیا میردین…خوشی ندیمن
ای دونیا میردین….خوشی ندیمن
هر اخ اکی شین….هر تا کو میردن
هر اخ اکی شین….هر تا کو میردن
روژگارم چو به سر…هر وه ک ریگی سه فه ر
روژگارم چو به سر….هر وه ک ریگی سه فه ر
عومرمان تواو بو…..و بی ده نگی و بی خور
عومرمان تواو بو….و بی ده نگی و بی خور
سه فه ره هوو    سه فه ره هوو     سه فه ره هوو
منیش وک تو جه رگم سوزیا…..جه رگم سوزیا
چه و پیم هات و پیم کریا…چه و پیم هات و پیم کریا
غوصه نه خور کار خوداس….غوصه نه خور کار خوداس
چه و سه ر بای گه شتی نوسیاس….چه و سه ر بای گه شتی نوسیاس
روژگارم چو به سر…..هر وه ک ریگی سه فه ر
روژگارم چو به سر….هر وه ک ریگی سه فه ر
عومرمان تواو بو….و بی ده نگی و بی خور
عومرمان تواو بو / و بی ده نگی و بی خور
سه فه ره هوو    سه فه ره هوو    سه فه ره هوو
کی خورمان بید هاتینه دونیا
هیچ کس و پی مان صلاح نکریاس….هیچ کس و پی مان صلاح نکریاس
یه کار خوداس دنیا تمام کی…هاورده سرمان باید جه فا بین
روژگارم چو به سر….هر وه ک ریگی سه فه ر
روژگارم چو به سر….هر وه ک ریگی سه فه ر
عومرمان تواو بو…و بی ده نگی و بی خور
عومرمان تواو بو….و بی ده نگی و بی خور
سه فه ره هوو   سه فه ره هوو    سه فه ره هوو

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ حمید حمیدی به نام سفر

coinpayu

 

 

 

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

تلگرام لرمدیا