دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری و کیوان به نام گلاره چاوم

1,236 views

آهنگ گلاره چاوم  خواننده:فرهاد جهانگیری و کیوان

متن آهنگ گلاره چاوم فرهاد جهانگیری و کیوان

***

دردت و قلبم گلاره چاوم

خومیش نیوی که بایده خوم

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری و کیوان به نام گلاره چاوم
دردت و قلبم گلاره چاوم

خومیش نیوی که بایده خوم

وگرده خیالد هامه ژیر یه سقف

تو گرده حلالد آسوده بخف

بعد چینه تو پیمان شکانم

کبد داغانو ریه م سزانم

مه بخشامسد گشت فدای سرت

قلبم و نذر چویله ترد

تمام کافه داریله ای شهره شناسم دی

ایوشن تو که دوسی داشتی آخه ارای ولای تو چی

وتم نیزانم که خدا و کامین گناه

و ناو دفتر قضاوت جکم جداییمان کتا

عاشقم ولی چیو هیشتمه جا

ترکم کرد نامسلمان بی خدا

قلب مه ضربانه بان صده

بعد تو قورسان آخر مقصده

بعد تو قورسان آخر مقصده

درد یعنی عشقد ولاد چیه

یعنی دسیله دی و ناو دسه نیه

درد یعنی نسخ بیود شوه و روز

بکفه یاد چویله یسره بسوز

درد یعنی دلم اراد تنگه

ارا درکم نیکی مگه دلد سنگه

درد یعنی بی خاوی کیشم

تا خود سو و پای عکسگاند تو نیشم

او موقع زانی که دل شکاننیش تاوان دری

حق مه خیانت نیو خدا خوی حقم گری

دینم ملد ارای ایجو و پیم کردی

عشقد درو بی آبروم وی شهره بردی

عشقد درو بی آبروم وی شهره بردی

آخه ارای چه حقم یه نیو و گیان خود

عشق جدیدت دوسد نیری بی معرفت

عشق جدیدت دوسد نیری بی معرفت

ای خدا داخم ارا او روژیله دسم و ناو دسی بی

ارا ولیم جدای کردی اوه همه ی کسم بی

اسمی کتام و ناو قلبمریال قلبم شکان هیشتمه جا

قول و قراری که دا پیم و پای هیچکدامه نوسا

coinpayu

 

 

 

برچسب ها

سایر آهنگهای فرهاد جهانگیری

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

تلگرام لرمدیا