کربلایی رضا موسیوند

coinpayu

 

 

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام عاشورا

426 views

نوحه عاشورا  مداح:کربلایی رضا موسیوند

متن نوحه عاشورا کربلایی رضا موسیوند

***

بزن بر سر که عاشوراست امشب

عزای نوگل زهراست امشب

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام عاشورا

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام عباس دلاور

564 views

نوحه عباس دلاور   مداح:رضا موسیوند

متن نوحه عباس دلاور رضا موسیوند

***

عباس دلاور تو علمدار حسینی

سقایی یتیمونیو و سالار حسینی

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام عباس دلاور

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام شاه گفتا

434 views

نوحه شاه گفتا     مداح:رضا موسیوند

متن نوحه شاه گفتا رضا موسیوند

***

شاه گفتا کربلا امروز میدان من است

عید قربان من است

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام شاه گفتا

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام جوونون حسین

369 views

دانلود نوحه جوونون حسین    مداح:رضا موسیوند

متن نوحه جوونون حسین رضا موسیوند

***

امشو و جوونون حسین حوصله تنگه

سردار حسین ابن علی عازم جنگه

دانلود نوحه رضا موسیوند به نام جوونون حسین

دانلود مداحی کربلایی رضا موسیوند به نام گل طاها

2,560 views

مداحی گل طاها   مداح:کربلایی رضا موسیوند

متن مداحی گل طاها کربلایی رضا موسیوند

***

هرو د غم اکبر لیلا

هرو بیه پرپر گل طاها

گریویا کردم و حال تو لیلا

جوون تو مرده فقان واویلا

خزون غم کرده گل تونه پرپر

گریویا داری د ماتم اکبر

هرو د غم اکبر لیلا

هرو بیه پرپر گل طاها

شبیه پیغمبر شبیه زهرایی

چراغ شوگار قیام طاهایی

بیا عزیز دل که بی تو می میرم

تو رتیو کرده فراق تو پیرم

هرو د غم اکبر لیلا

هرو بیه پرپر گل طاها

امود دین هرده و فرق شهزاده

د خی شناور بی شهید آزاده

علی و دیدار خدا سفر کرده

د راه دین حق تنه سپر کرده

هرو د غم اکبر لیلا

هرو بیه پرپر گل طاها

تن تو صد پاره و تیغ کفاره

د بعد تو روله حرم عزاداره

فذایی بابا غم تو سنگینه

دل پریشونم د داغ تو خینه

هرو د غم اکبر لیلا

هرو بیه پرپر گل طاها

لبنک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی کربلایی رضا موسیوند به نام گل طاها
ادامه و دانلود

دانلود مداحی کربلایی رضا موسیوند به نام علمدارم

2,762 views

مداحی علمدارم   مداح:کربلایی رضا موسیوند

متن مداحی علمدارم کربلایی رضا موسیوند

***

علمدارم گری افتائه د کارم

علمدارم بی کسو بی هوادارم

نشسته خاک و خی هرو و جمال علی وارت

تو و مالک وفا شاهی ای مداله سزاوارت

علمدارم و حرم ور نمیگرده

امود دین و سر ماه دین هرده

علمدارم گری افتائه د کارم

علمدارم بی کسو بی هوادارم

منه و انتظار تو حرم آل پیغمبر

و ری تو ساقی برپا کو علم آل پیغمبر

علمدارم سی همیشه علمداری

د خین تو بیه خین علی جاری

علمدارم گری افتائه د کارم

علمدارم بی کسو بی هوادارم

شووه هجرونت ا ساقی و خدا دیه سحر ناره

حرم د فراق تو سی همیشه عزاداره

علمدارم د غمت قامتم خم بی

گرفتارم وری کاشف الکربی

علمدارم گری افتائه د کارم

علمدارم بی کسو بی هوادارم

همه جا تیره و تاره گریته غبار غم

بیه قلتو د خاک و خی کمرم د لو القم

علمدارم تو چراغ شووه تارم علمدارم د فراقت عزادارم

علمدارم گری افتائه د کارم علمدارم بی کسو بی هوادارم

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی کربلایی رضا موسیوند به نام علمدارم
ادامه و دانلود

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیا