لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسیمیلاد بیرانوند

آهنگ دلم اشکیا میلاد بیرانوند

۱۹-۰۱-۱۴۰۱

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دلم اشکیا

آهنگ دلم اشکیا   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ دلم اشکیا میلاد بیرانوند *** هره بازی هره شوخی هره خنه خن یا عه راسی یا عه دسی کردته گنه گن دلم اشکیا دلت بشکی دل اشکیاین سخته هر کسی چه وه دوم عشقا، اوه بد بخته هره بازی ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۹, ۱۴۰۱ 0


آهنگ رنگینه و نازار میلاد بیرانوند

۱۹-۰۱-۱۴۰۱

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام رنگینه و نازار

آهنگ رنگینه و نازار    خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ رنگینه و نازار میلاد بیرانوند *** رنگینه و نازار ساوه رنگ رنگی سیقه سرت بامی و رن مجنگی شول خاو نیرم دلم ها هولا چن اسبی کوه خمم ها کولا خر خر خرت بام خر هر دو چمت ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۹, ۱۴۰۱ 0


آهنگ دختر گرمسیری میلاد بیرانوند

۱۱-۱۰-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دختر گرمسیری

آهنگ دختر گرمسیری  خواننده:میلاد بیرانوند متن آنگ دختر گرمسیری میلاد بیرانوند *** دختری همسامونه مه سیش بیمه دیوونه ناکسیا نمیلن گری و تش بمونم گلاو چتر هویل نازارم گلونی بسته د سر چشیاشه سرمه کشیه جمه نو کرده د ور دس و قلم نازارش یه نامه ... ادامه مطلب »

دی ۱۱, ۱۴۰۰ 0


آهنگ خالکو میلاد بیرانوند

۰۷-۰۵-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام خالکو

آهنگ خالکو   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ خالکو میلاد بیرانوند *** تیژی چیمت تیژی چیم دال ره کردنت چی کل هفت سال لوئه خنت شیرین چی قن آدم لیوه مارینه حال خالکو بار تا نوم خال کمه حریر بار و دسمال کمه حرف گنسه زول لال کمه زنیمه خر چیم ... ادامه مطلب »

مرداد ۰۷, ۱۴۰۰ 0


آهنگ شیرین میلاد بیرانوند

۰۶-۰۵-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام شیرین

آهنگ شیرین   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ شیرین میلاد بیرانوند *** تو که رنگت رنگین‌تر ئه رنگ شراوئه تو که دمت انارتر ئه تنگ سیاوئه تیخ هوره ور چمت شیرین شکره دمت بوره گره لا بگر تا گل برشنمه سرت کل کل کل لرزونه یزم نوئه‌ دارونه سازنه ... ادامه مطلب »

مرداد ۰۶, ۱۴۰۰ 0


آهنگ آمان آمان میلاد بیرانوند

۱۰-۰۲-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام آمان آمان

آهنگ آمان آمان   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ آمان آمان میلاد بیرانوند *** صد گل مه وتم مال و مال نگرد وسورمه ناکس چمت کال نکه آمانم آمانم آمان شای توبا خانم امشو شادیمه بینه میمانم ار دوسه منی شو نکینه در چو خیار ژیر ور روژ نکوینه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰ 0