لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسیمسعود بختیاری

آهنگ برزگری مسعود بختیاری

۲۶-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام برزگری

آهنگ برزگری    خواننده:مسعود بختیاری آلبوم برافتو مسعود بختیاری متن آهنگ برزگری مسعود بختیاری *** آخی کن کن مالا ای داد ای دلم ره واباسون آخی بیو بریم زار بزنیم ای ای داد ای جاوارگه هاسون کن کن مالا ای داد ای دلم ره به دینسون آخی بیو بریم زار ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۶, ۱۳۹۹ 0


آهنگ بهار مسعود بختیاری

۲۴-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام بهار

آهنگ بهار     خواننده:مسعود بختیاری آلبوم برافتو مسعود بختیاری متن آهنگ بهار مسعود بختیاری *** به بهارم چی گلا سهر بهارونه بیو تو چی کوگون بهاری به هوا لونه بیو زنده مو وا بیدنتم تی به ره دیدنتم تو وا با عید و بهار بیو و شادی ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۴, ۱۳۹۹ 0


آهنگ برافتو مسعود بختیاری

۲۲-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام برافتو

آهنگ برافتو    خواننده:مسعود بختیاری آلبوم برافتو مسعود بختیاری متن آهنگ برافتو مسعود بختیاری *** ببین حالا دس به یک دادن جون سی یک دادن چندی آسونه ببین حالا وقتی با یک بویم روندن دشمن چندی آسونه دیه شو تاریک سی دیدن صو تی به ره منشین ای ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۲, ۱۳۹۹ 0


۰۴-۱۰-۱۳۹۹

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام هالو زال

آهنگ هالو زال   خواننده:مسعود بختیاری متن آهنگ هالو زال مسعود بختیاری *** هالو زال خو ایگوهه بس بگرین گوش ای مردم اسبونتونه زین کنین خوتون یراق پوش هالو زال خو ایگهه مگوین و مخندین اسبونتونه زین کنین قطار بوندین سواری ز دیر ایا اوردیس به دیندا دروازنه بگشین بگوینس بفرما سواری ... ادامه مطلب »

دی ۰۴, ۱۳۹۹ 0


۰۷-۰۹-۱۳۹۹

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام مینا بنوش

آهنگ مینا بنوش   خواننده:مسعود بختیاری متن آهنگ مینا بنوش مسعود بختیاری *** های چه خوبه مال بار کنه یارت وابات بو کمیتچال زین مخملی به زیر پات بو چه خووه مال بار ونه به دشت شیمبار دست گل من دستم بو چی پار و پریار های ... ادامه مطلب »

آذر ۰۷, ۱۳۹۹ 0


۲۱-۰۸-۱۳۹۹

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام گل ناز

آهنگ گل ناز   خواننده:مسعود بختیاری آلبوم برافتو مسعود بختیاری متن آهنگ گل ناز مسعود بختیاری *** گل ناز دارم مه شوگارم بيو بيو كه دلم سيت تنگه ندونم تا كی دلت چی سنگه بهار اوی وا گل گندم مو تهنا وا درد تو مندم ولم كردی وا ... ادامه مطلب »

آبان ۲۱, ۱۳۹۹ 0