متن آهنگ های میثم خسروی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام جدایی

1,123 views

آهنگ جدایی   خواننده:میثم خسروی

متن آهنگ جدایی میثم خسروی

***

امشو که دلم کرده هواته تنه نیسی

کرده هوس صورت ماهته تنه نیسی

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام جدایی

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام بچه لر

2,016 views

آهنگ بچه لر   خواننده:میثم خسروی

متن آهنگ بچه لر میثم خسروی

***

تیلت شکالیه وای برگت کمونه

گردنت سماوره دای یه کلی دونه

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام بچه لر

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام برف پاییز

2,166 views

آهنگ برف پاییز  خواننده:میثم خسروی

متن آهنگ برف پاییز میثم خسروی

***

پازن آخی بر خرده یم آخی غریب ایلم

گل زده آخی ریواسلم زرد چویلم

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام برف پاییز

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام رود تپلی

930 views

آهنگ رود تپلی    خواننده:میثم خسروی

متن آهنگ رود تپلی میثم خسروی

***

مو ایخومت خیلی دلی

عاشقتم رود تپلی

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام رود تپلی

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام خین بهسی

1,346 views

آهنگ:خین بهسی     خواننده:میثم خسروی

متن آهنگ خین بهسی میثم خسروی

***

گرمسیرم دردباره سردسیرم درد وه بار

کوگمه دال ایخره آسمون هف بار بوار

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام خین بهسی

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام بارون رحمت

1,790 views

آهنگ بارون رحمت   خواننده:بارون رحمت

متن آهنگ بارون رحمت میثم خسروی

***

دوباره باری بارون رحمت

بارون رحمت بارون رحمت

دانلود آهنگ میثم خسروی به نام بارون رحمت

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیا