متن آهنگ های بردیا مهرآرا

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام ار زیتر بیای

20,178 views

آهنگ ار زیتر بیای   خواننده:بردیا مهرآرا

متن آهنگ ار زیتر بیای بردیا مهرآرا

(اجرا شده در کنسرت)

***

أر زیتر بیایئ زی میره وا سر ئی شوگار تارم

د بیشتر د یه طاقت دیری ری ماهته نارم

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام ار زیتر بیای

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام آمان گلیا

6,093 views

آهنگ آمان گلیا   خواننده:بردیا مهرآرا

متن آهنگ آمان گلیا بردیا مهرآرا

***

تو دویر و مه دویر و دویریت قسم

کافر نویینی ژ حال و جثه‌م

آمان گلیا مه مردم دنیا یه دمه

دوس إ دوس کتن آمان فره ستمه

دویریت سزانم منیسه پوسم

خم دامَسیر بار وِ ملکَ نوسم

آمان گلیا مه مردم دنیا یه دمه

دوس إ دوس کتن آمان فره ستمه

دویریت بردیسئ طاقت و تاوم

چوی پویشئ و روی گیژی گرداوم

آمان گلیا مه مردم دنیا یه دمه

دوس إ دوس کتن هاوار فره ستمه

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام آمان گلیا

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام سفر آخر

15,194 views

آهنگ سفر آخر    خواننده:بردیا مهرآرا

متن آهنگ سفر آخر بردیا مهرآرا

***

گوتی میل سفر دارم

د شوه زمهری درد

سفر آخرت بی و

سفر ورمگرد سرد

تونو آوار تنیایی

من و شوگار دلتنگی

د مالگه چول بی کسی

می شینم تا که ورگردی

می شینم تا که وردگردی

می شینم ها که وردگردی

رفیق نارفیق تو

سردی بی امون کوه

بمیرم سی تو نازارم

نئی افتاو گرم صو

پر سیمرغ زمه تش

هنی هه چش ورته دل

دلم آواره کویاو

اسیر بخت نا غافل

خور ناری د داغ تو

سیا پوشییه اسبی کو

د غم دس برارش ها

اسر میواره شو تا صو

چنو واکرده سینه خاک

و شوق همنشینی تو

کر داوت و دورت با

تو ای تنیا رفیق کوه

تو ا همراز اسبیکو

ار بونسیمه میری د نمیایی

بارو بونت می نیام هر چی بحوایی

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام سفر آخر

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا