لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

فروشگاه خرید مطمئنمتن آهنگ علیرضا چنگیزیان

آهنگ سنگ صبور علیرضا چنگیزیان

۲۷-۰۷-۱۳۹۹

دانلود آهنگ علیرضا چنگیزیان به نام سنگ صبور

آهنگ سنگ صبور   خوانندهکعلیرضا چنگیزیان متن آهنگ سنگ صبور علیرضا چنگیزیان *** دالکه دالکه ا داریه درد و بلا بترین نقاشی دس خدا دالکه دالکه بویه دل تنگم تونی شادی ساز خوش آهنگم تونی دالکه دالکه عمری و دورم چرخسی وا غمم سوختی وا شادیم خنسی سنگ صبور ... ادامه مطلب »

مهر ۲۷, ۱۳۹۹ 0


آهنگ به رنگ عاشقی علیرضا چنگیزیان

۲۴-۰۳-۱۳۹۹

دانلود آهنگ علیرضا چنگیزیان به نام به رنگ عاشقی

آهنگ به رنگ عاشقی    خواننده:علیرضا چنگیزیان متن آهنگ به رنگ عاشقی علیرضا چنگیزیان *** ماه نگا میکن چشام وقتی و شوم سر میزنی منی روز مووه و جونم وقتی لو خن میزنی خدا ها وام چون دونه دوست دارم دوسم داره  ته سپیدی بختمو اسپیکو ... ادامه مطلب »

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ 0


آهنگ داغ سرد علیرضا چنگیزیان

۰۸-۰۳-۱۳۹۹

دانلود آهنگ علیرضا چنگیزیان به نام داغ سرد

آهنگ داغ سرد   خواننده:علیرضا چنگیزیان متن آهنگ داغ سرد علیرضا چنگیزیان *** نرو سایه بالا سرم جز تو و کی دل بونم تو رتی بعد تو مه دیه وا کی بوم وا کی بخنم چنو تنیاینه کردی دچارم که د آسمو یه ستاره نارم سکو وی حال و ... ادامه مطلب »

خرداد ۰۸, ۱۳۹۹ 0


آهنگ دلخوشی علیرضا چنگیزیان

۰۸-۰۳-۱۳۹۹

دانلود آهنگ علیرضا چنگیزیان به نام دلخوشی

آهنگ دلخوشی   خواننده:علیرضا چنگیزیان متن آهنگ دلخوشی علیرضا چنگیزیان *** خدا عالم شکرت افتاو زنونه زمین و زمو کل کل ریزونه داوت بهار وا لرسونه سوزیش چی حنا ها و ای ایونه منار خلعتی دوما نونم قله جهازی مال هوسیرونش اسپی کو پیره جهالی میکه وا هشتا پلی هومالی ... ادامه مطلب »

خرداد ۰۸, ۱۳۹۹ 0


تک سوار علیرضا چنگیزیان

۰۱-۰۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ علیرضا چنگیزیان به نام تک سوار

آهنگ تک سوار    خواننده:علیرضا چنگیزیان متن آهنگ نه قدم خیری منه نه تکسواری نه تکسواری نه و نون تاوه ای دو ایل باری دو ایل باری حالو هه گنم خری دردم گرونه سفره دل پیک و پتی بی هم زونه شونی به وه شونکم ... ادامه مطلب »

فروردین ۰۱, ۱۳۹۹ 2