متن آهنگ سیت بیارم سیف الدین آشتیانی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام سیت بیارم

16,461 views

سیت بیاره سیت بیاره کاگلی دی هرو ……یه قلای سیت بسازم بِ ارزه وا صد کرو

اسب سوز سیت بیاره بوونه دری قلا……سر تا پاش مخمل بیرن زین برگش د طلا

چادریا اسپی چرخی دی دما سیت بونم……د برگ گلیا وشی گلونی سیت بونم

د روزی نومت آوردم چی سی تو جوم کردم……هر چی بکن سی تو ا گل و خداو کمم کردم

هر چی داره و هر چی ناروه ا شادوه ری تو……زنه ای دار ندارم و خدا  کل سی تونه

سازنه خور بکم هفت شو هفت رو سیت دیه…..چیت جا سیت بونم بوون یه حجله

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام سیت بیارم

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا