لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

فروشگاه خرید مطمئنمتن آهنگ آرمان بختیاری

آهنگ خینه دل آرمان بختیاری

۱۲-۰۱-۱۴۰۲

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام خینه دل

آهنگ خینه دل     خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ خینه دل آرمان بخیاری *** عشق یارم من دلم کرده ریشه ما دلم جانی گره سی گل همیشه کاشکی که یه روزی چی مه درایی گلم زندگی تاری کنه روشن کنی باز ا گلم ما دلم جانی گره ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۲, ۱۴۰۲ 0آهنگ بهیگ آرمان بختیاری

۱۶-۰۲-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام بهیگ

آهنگ بهیگ   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ بهیگ آرمان بختیاری *** ای بئو چوقاته ‌ورکن ای ددو میناته سر خویم رویم بهیگ بیاریم طاقتم دی رهده سر اسبمه زین بکنین زین طلا من زین طلا خویم رویم بهیگ بیاریم نومزدم با ناز ایا میرشکاله بگوئین هوف کنه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰ 0


آهنگ گل بهارمی آرمان بختیاری

۲۰-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام گل بهارمی

آهنگ گل بهارمی   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ گل بهارمی آرمان بختیاری *** ز روزیکه مو دیدمت دنیا چندی سیم قشنگه ایر نبینمت یه روز خداگواهه مشکله ز روزیکه مو دیدمت زندگی چندی قشنگه خاطر تو نیروه ز مینه یادم همیشه گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی گل ... ادامه مطلب »

فروردین ۲۰, ۱۴۰۰ 0


آهنگ کر عاشق آرمان بختیاری

۱۹-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام کر عاشق

آهنگ کر بختیاری    خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ کر عاشق آرمان بختیاری *** دل مو اسیر برگون کمونیت دلم ایخا مو بیام به مهمونیت کاشکی کیونون مالمون بیاهن تا بیاهیم بنشینیم منه مالت هر چی که گل اینویسیم سی قبالت هر وقتی یاد ایکنوم او خاطراتت تش ایزنه ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۹, ۱۴۰۰ 0