لرمدیا

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام بیقرار

13 views

آهنگ بیقرار    خواننده:حشمت رجب زاده

متن آهنگ بیقرار حشمت رجب زاده

***

د کجا نه دل بنیم درد گرونه بی حکیمه

حفه که بری دویر رسم دوسی قدیمه

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام بیقرار

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام خئظ

771 views

آهنگ خئظ   خواننده:مجید عزیزی

متن آهنگ خئظ مجید عزیزی

***

آهو بی قرار سجیره متی

ملک بی سامون امیره متی

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام خئظ

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام سیگار

412 views

آهنگ سیگار     خواننده:طیب امیدی

متن آهنگ سیگار طیب امیدی

***

وقتی رتی دونسم ده نمیها ورگردی

بوو چی کردم که رتی سی چی ورنمیگردی

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام سیگار

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیا