علی عزیزپور اسب زین

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ علی عزیزپور به نام اسب زین

4,334 views

آهنگ اسب زین  خواننده:علی عزیزپور

متن آهنگ اسب زین علی عزیزپور

***

جان مه و خررت کل چی نازارم

سرل برنون میژن کم بارم

وژته تیمار که بگرده دورم

به دست بگرم و مال بووه بورم

دته مال بووت د جاته نیه

زلفیلت تاو ده سو عروسیه

اسبل زین بکم بام ما یک

زنیمه بنرمه نتار چمیلت

اسبیل زین بکم اره نوم دووت

مر راضی بکم یه بووت

دنت ساز بپیچی ا نوم آبادی

دنگ کل بپیچی مال بووه شادی

تفنگچی یل بان و چار میخ ناسی

دشمنیل کل مکیمه دوسی

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ علی عزیزپور به نام اسب زین

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا