شاعر عزیز نادری

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ داریوش نظری به نام تش بلیز

66,569 views

سایقه شوئی دِ حونه زَم وِ در

رِکُ رَکِم بی دِ پا تا فرخِ سر

لیوئی دیم پا تشی کور و کِلیز

هی می گُت تش بُو بلیز تش بُو بلیز

بُو بلیز حاوات بیام تا تِ خدا

حا بُحونِم مورِئی وانِ خدا

جاشِ دونِم ها کجا نی میزِنه

کَس چی مه نونه خدا که میزِنه

نِصمه شُو وختی که مِه سردِم مُوه

وَختِ جَرّ و تاوِّ قی دردِم مُوه

وختی مِه سرتا وه پام دی میزنه

آسِمو سیم ساز چپی میزنه

****

من غم کنه رفیق ای روزگاریم

مِن شادی دشمن بووه براریم

****

وختی تا صو یی مِجُو بارو میا

وِ مینه تَژگا نُوَه دارو میا

مَر خدا ئی شُونِه زیتِر کِل بَکه

زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکه

وختی درویشی میمیره بی صدا

پُرسِ پوئه ش گرمِ گرمَ تِ خدا

هر که گوش بیره خدا نی میزنه

دِل زِوین رِنگِ و و میزنه

*****

شُو دِرازَ ای تش کور و کِلیز

بُو بلیز و بو بلیز و بو بلیز

یِه دَفَ سِلی دِ سرتا پامِ کِرد

تُن وِریسا دَس تَمَنا وامِ کِرد

گُت فِدای قد و بالات بام مِری

دیر جونِت تو دِمِه لیوَه تِری

مَر چی مِه آوارِ و بی مَسکِنی

نَنگِ دوس و خَنِه زارِ دُشمِنی

رُو مِنِ ول کو و حال زارِ خُوم

تا دِرارِم سر دِ کار و بارِ خوم

****

وِش گُتِم ای عاشق پاکِ خدا

باثِباتی رونَقِ خاکِ خدا

تو دِ ظاهر لیوِئی جونِ دلِم

مِنِ بیچاره دِ ظاهِر عاقِلِم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ داریوش نظری به نام تش بلیز

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا