لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

فروشگاه خرید مطمئن


سیف الدین آشتیانی


آهنگ دا سیف الدین آشتیانی

۲۳-۱۲-۱۴۰۱

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام دا

آهنگ دا    خواننده:سیف الدین آشتیانی متن آهنگ دا سیف الدین آشتانی *** تو ماه منی و مونس می دا دالکه منی و فرشته خدا بی تو بی کسم همیشه با حتی ار بویی پیر تو جا زنه ای کوره بی نور چشات لیسکه افتاوی شیرین حرفات درخت سوزی ... ادامه مطلب »

اسفند ۲۳, ۱۴۰۱ 0


آهنگ یاغی چش مست سیف الدین آشتیانی

۰۳-۰۵-۱۴۰۱

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام یاغی چش مست

آهنگ یاغی چش مست  خواننده:سیف الدین آشتیانی متن آهنگ یاغی چش مست سیف الدین آشتیانی *** ا نازنین و نازار بی رحمی و دل آزار سودای گریت دل و دین قطی ونی د بازار ا یاغی چش مسم دینن بردئی د دسم دین و دل ... ادامه مطلب »

مرداد ۰۳, ۱۴۰۱ 0


آهنگ چمت سیف الدین آشتیانی

۲۴-۱۲-۱۴۰۰

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام چمت

آهنگ چمت   خواننده:سیف الدین آشتیانی متن آهنگ چمت سیف الدین آشتیانی *** روزگاره بادی بوره یه رو خوشی یه رو جوره سیلِ چشه دلِ موره خنه اش خوئه حرفش زوره بادی بورت بادی بورت  بادی بورت و تش کشیه جونمه بلیز گور چشیات تو تو مینه چومت وی ... ادامه مطلب »

اسفند ۲۴, ۱۴۰۰ 0


آهنگ ناز چشات سیف الدین آشتیانی

۰۱-۱۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام ناز چشات

آهنگ ناز چشات  خواننده:سیف الدبن آشتیانی متن آهنگ ناز چشات سیف الدبن آشتیانی *** یه مال شووه یا شعله چشات باد بهاره یا ناز دسیات بیت نیم روز کل ها د چشات حافظ اسیره د بن زلفات هم های د خواوم هم د خیالم دی غریوسو بپرس ... ادامه مطلب »

بهمن ۰۱, ۱۴۰۰ 0


آهنگ زمین تو دار سیف الدبن آشتیانی

۱۳-۰۵-۱۴۰۰

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام زمین تو دار

آهنگ زمین تو دار(زمین تب دار)         خواننده:سیف الدین آشتیانی متن آهنگ زمین تو دار سیف الدین آشتیانی *** سال حشک سال سال بی بهار اور بی بارو زمین تو دار ملک ایرون شیرون غم دار سواراش بی اسب اسبش بی سوار نه ساز چوپی نه ... ادامه مطلب »

مرداد ۱۳, ۱۴۰۰ 0


head.appendChild(script);