سيف الدين آشتيانی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام بزران

21,467 views

آهنگ بزران    خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ بزران سیف الدین آشتیانی

***

گواله لیسکه همنشین سنگه

کویاگه همراز دلگه تنگه

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام بزران

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام ساربون

30,679 views

آهنگ ساربون   آلبوم:گلونی

خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ ساربون سیف الدین آشتیانی

***

ساربونه و کجا مُوری ستینم

دوسکه بالابُلن تلمیت نشینم

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام ساربون

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام چی بهار

9,300 views

آهنگ چی بهار   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ چی بهار سیف الدین آشتیانی

***

بهار نشسته و زمی چی نو عروسی

و زیه خیمه سبزشه د جا زمسو

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام چی بهار

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام نوئه دار

5,325 views

آهنگ نوئه دار خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ نوئه دار سیف الدین آشتیانی

***

ونمه ور گالت عشق او چش کالت

بیمه شوگرد تنیا کیچه کیچه خیالت

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام نوئه دار

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام لیسکِ اَفتاو

5,051 views

آهنگ لیسک افتاو   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ لیسک افتاو سیف الدین آشتیانی

***

ا دوس بیا بنشین دل و تمات

بنسه و تالیا زلف سیاته

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام لیسکِ اَفتاو

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام شاپر دسمال

8,480 views

آهنگ شاپر دسمال  خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ شاپر دسمال سیف الدین آشتیانی

***

شوق بازیه شور هننه

دس به و دسم که جا مننه

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام شاپر دسمال

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیا