سجاد رزمجو

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سجاد رزمجو به نام گندم برون

2,822 بازدید

آهنگ گندم برون    خواننده:سجاد رزمجو

متن آهنگ گندم برون سجاد رزمجو

***

روزل گندم برون روزل عاشقیم بی

ورگشتنی تا منه مال دهس گل منه دهسم بی

یه نین وه روز که ویبی صدی دری حیونل

ایخرد وه گوش یارم آهنگ دی بلالم

قربون تش ناوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

بی تیر کمون چشمت دلمه نشونه کردی

تش بهس وه آسمونل زلفی که شونه کردی

چی تیر بی خور بی تیری که سی مو چَکنی

کور ک تیه ی خدانه وقتی کمونه کردی

قربون تش ناوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

شاید خدا خش ایخاس مهسم وی وه عشقت

ای چشم زلف لونه خلقی نمونه کردی

قربون تش ناوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

آی روزی که اشکنایی عهدی که بی مو بهسی

مث پازن مهس دل تیر خرده و خهسه بی

قربون تش ناوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ سجاد رزمجو به نام گندم برون

دانلود آهنگ سجاد رزمجو به نام مال بالا

4,478 بازدید

آهنگ مال بالا   خواننده:سجاد رزمجو

متن آهنگ مال بالا سجاد رزمجو

***

مال بالا دیدمت دستمال وه دستت

مال بالا دیدمت دستمال وه دستت

گرگ کوه رم خرده بی با چش مستت

گرگ کوه رم خرده بی با چش مستت

تیشه کردی عشقته افتی وه جونوم

تیشه کردی عشقته افتی وه جونوم

کوه بریدم روز و شو ریزه سه خونوم

های عزیزم بلال بلال دردت به جونم

های عزیزم بلال سرکی زبونم

وی بیستون اشکنم دل وه تو بستم

بی وفایی کردی و رفتی وه دستوم

ای عزیزم های عزیزم دردت به جونوم

قربون خدا برم گل مهربونم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ سجاد رزمجو به نام مال بالا

دانلود آهنگ سجاد رزمجو به نام دنیای فانی

2,684 بازدید

آهنگ دنیا فانی         خو اننده:سجاد رزمجو

متن آهنگ دنیا فانی سجاد رزمجو

***

عشق تو کرده کورم بیو برس وه دادم

وی دل و حال زارم دلم ایخو بمیرم

شو و روز من خیالمی دلم خونه خدایی

من ای دنیای فانی مکن وم بی وفایی

غروب وابی دوباره غم اومیه گرهتم

یه اوری ور کشیه هَوی یارمه گرهتم

خدایا یار دیگ پسین گلم تی مو ریابی

همه ی او خاطراتش گلم سیم زنده وابی

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ سجاد رزمجو به نام دنیای فانی

دانلود آهنگ سجاد رزمجو و حسام هاشمی به نام دی

1,781 بازدید

آهنگ دی   خواننده:سجاد رزمجو و حسام هاشمی

متن آهنگ دی سجاد رزمجو و حسام هاشمی

***

دی شل بزن زر تاوه

نم تیف بارون اومه

چرکه بنه مِن چاله

من دل قریفون اومه

قرم تراق ایایه دی کلگته بخیسن

قوری بیار و پشموک

خم غصمه بپیسن

سیل ای بچه ی سوا کن

دل دردمه دوا کن

دی من نمازت امشو

تا صب خدا خدا کن

دی دی وه دل بکپن

من هونه رفت و رو کن

پوتینمه دوباره دی صب زی پرو کن

دی دی مو قربون تو

با شو کم پتی خوسینت

قربوه پره در دادن

قربون بلی ورچینت

قربون پایل خهسه

قر بون دهسل لاغرت

دی دی یه شو خوته دیوم

دی مه هنی خو نیبرت

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ سجاد رزمجو و حسام هاشمی به نام دی

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا