بایگانی‌های دانلود مداحی علی جهان آرا به نام شیرون شهید کربلا - لرمدیا
 

 

دانلود مداحی علی جهان آرا به نام شیرون شهید کربلا

coinpayu

 

 

دانلود مداحی حاج علی جهان آرا به نام شیرون شهید کربلا

37,694 بازدید

شیرون شهید کربلا غرق و خینن…ای جمع شهیدو همه شو یاور دینن

ای گل کفنا شیر شهید نینواین…محبوت خدا یاور دین بحر زمونن

شیرون شهید کربلا غرق و خینن…ای جمع شهیدو همه شو یاور دینن

د کنج شجاعت رفته هفتاد و دو با…حفتینه برارون یلم د دل سی خا

د مرحله ی عشق گذر کردن یارو..وا شور حسینی دل پا وا تن صد چاک

شیرون شهید کربلا غرق و خینن…ای جمع شهیدو همه شو یاور دینن

هم دفتر عشق وا خین یارو بیه امضا…هم کنن یارو خدا دل د ای دنیا

هم اهل صفا خیمه رنه د گذر عشق…هم بیرق گلگون شجاعت بیه برپا

شیرون شهید کربلا غرق و خینن…ای جمع شهیدو همه شو یاور دینن

هم یاد پیغمبر و احد کردنه یارو..هم گل چی گلچین ستم د گل ازارو

نونم کی بیه که تیر زیه و حلق اصغر…نونم که سیچی خیمه ی یارو بیه ویرو

شیرون شهید کربلا غرق و خینن…ای جمع شهیدو همه شو یاور دینن

تا نقش سیاهی ستم هی رنگ هم هی..تا دشمن دین مصطفی هی جنگم هی

تا ظلمت کفر هی د جهو مرد جهاد هی…تا شیشه ی عمر کافرو هی سنگ هم هی

شیرون شهید کربلا غرق و خینن…ای جمع شهیدو همه شو یاور دینن

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی حاج علی جهان آرا به نام شیرون شهید کربلا

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا