دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام انگشت و انگشتر

coinpayu

 

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام انگشت و انگشتر

11,129 بازدید

اومامه که سر بئم…سینه و خنجر بئم

امامه انگشت انگشتر بئم…جو د سینه پر بئم

اومامه سینه خومه بکم سپر…دشمنون دین بکن درو در

مه حسینم کر زهرای بتول…نمیرم د زیر بار ظلم زور

گلیا پرپر بئم..ال هم جعفر بئم

اومامه که سر بئم…سینه و خنجر بئم

امامه انگشت انگشتر بئم…جو د سینه پر بئم

مه حسینم باغبون لاله یا…اومامه عزیزونم بکم فدا

اوما وا اصل تقوا سخا..وا ابوالفضل چی یل خیبر گشا

اومامه که سر بئم…سینه و خنجر بئم

امامه انگشت انگشتر بئم…جو د سینه پر بئم

اومامه و وعدگاه کبریا…اومامه وا مضحر مهر و وفا

ها وا مه پبغمبر کرب بلا…اکبرم شبه رسول مصطفی

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام انگشت و انگشتر

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا