لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسیدانلود تک آهنگ میلاد بیرانوند

آهنگ آمان آمان میلاد بیرانوند

۱۰-۰۲-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام آمان آمان

آهنگ آمان آمان   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ آمان آمان میلاد بیرانوند *** صد گل مه وتم مال و مال نگرد وسورمه ناکس چمت کال نکه آمانم آمانم آمان شای توبا خانم امشو شادیمه بینه میمانم ار دوسه منی شو نکینه در چو خیار ژیر ور روژ نکوینه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰ 0


آهنگ دوما درو میلاد بیرانوند

۱۵-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دوما درو

آهنگ دوما درو  خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ دوما درو میلاد بیرانوند *** موقع درو هره تاو محتاج بیمه توکی آو موقع درو هره تاو محتاج بیمه توکی آو مردی مری ساعتی خاو دنگی لاوش هامه خاو دوما درو هتینه اگه رسنته خیر ناو اگه رسنته خیر ناو آبادیت کرده راو ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۵, ۱۴۰۰ 0


آهنگ عاشق پیشه میلاد بیرانوند

۱۲-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام عاشق پیشه

آهنگ عاشق پیشه   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ عاشق پیشه میلاد بیرانوند *** عاشق پیشه بویو و عشقت باوفا دنیا مگردیم بی جور و جفا عاشق پیشه بوی چی شیرین فرهاد عشقان نی دنیا هیچ نمچو ا یاد عاشق پیشه بویو و عشقت باوفا دنیا مگردیم بی جور ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۲, ۱۴۰۰ 0


آهنگ گرین میلاد بیرانوند

۱۰-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام گرین

آهنگ گرین     خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ گرین میلاد بیرانوند *** گرین هه گرین یخچال سردی گرین کو مالگه شیریله زردی ویادتان میو سال سیصدبیس جنگ بیرانون و گرد انگلیس گرین هه گرین تونی درینم کور بیم سالم بیم هر اختی بینم چمره گرین ارا چوار چی خاص سمسرا جوشن ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۰, ۱۴۰۰ 0


آهنگ دیم دیم میلاد بیرانوند

۲۵-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دیم دیم

آهنگ دیم دیم    خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ دیم دیم میلاد بیرانوند *** دیم دیم دیم دیم وه گلاره ها سیلته مکه عه چم خوماره دیم گه اشاره وi گرد دل داتی دیم مگریویا لچیل خول داتی دیم دیم دیم دیم وه گلاره ها سیلته مکه عه چم ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۵, ۱۳۹۹ 0


آهنگ آشپز آشه مه که میلاد بیرانوند

۱۲-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام آشپز آشه مه که

آهنگ آشپز آشه مه که    خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ آشپز آشه مه که میلاد بیرانوند *** بریز بپاش مه که آشپز آشه مه که دادا دی دیه ماره بابا پرخاشه مه که نقاره ژن نه ژنه نیناش ناناشه مه که امشو جهال نیشونه شادوما وژ ... ادامه مطلب »

بهمن ۱۲, ۱۳۹۹ 0