لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

فروشگاه خرید مطمئندانلود آهنگ های مرتضی باب

آهنگ بل بمیروم ای خدا مرتضی باب

۱۷-۱۰-۱۴۰۰

دانلود آهنگ مرتضی باب به نام بل بمیروم ای خدا

آهنگ بل بمیروم ای خدا  خواننده:مرتضی باب متن آهنگ بل بمیروم ای خدا مرتضی باب *** دس نام سس نیکنه غم نیکشه دس اَ سروم ایگم امروم بهتره امروم و دیگوم بدترم نی چ بد کردوم خدا ایطو گروتی سخت و مو دل وش ایبندم ... ادامه مطلب »

دی ۱۷, ۱۴۰۰ 0


آهنگ عارم نیابو مرتضی باب

۰۸-۰۵-۱۴۰۰

دانلود آهنگ مرتضی باب به نام عارم نیابو

آهنگ عارم نیابو   خواننده:مرتضی باب متن آهنگ عارم نیابو مرتضی باب *** جنازمه ول نکنیت مردم سه جلد منه باطل نکنیت شاید سر مردم بیا مردم بییتو خین و ای دل نکنیت دنیی خراب و ای دل بی صاحاب هر رو یه دارکوکینه رت دامه عذاب هی دل ... ادامه مطلب »

مرداد ۰۸, ۱۴۰۰ 0


آهنگ آخی روزگار مرتضی باب

۲۰-۰۳-۱۴۰۰

دانلود آهنگ مرتضی باب به نام آخی روزگار

آهنگ آخی روزگار   خواننده:مرتضی باب متن آهنگ آخی روزگار مرتضی باب *** آخی روزگار حونت خراو بی مو نیسازی آخی روزگار حونت خراو بی مو نیسازی ار هزار غم وی دل هم بنی نیکنت راضی ار هزار غم وی دل هم بنی نیکنت راضی آخی روزگار ... ادامه مطلب »

خرداد ۲۰, ۱۴۰۰ 0


آهنگ عشقه مرتضی باب

۰۲-۰۳-۱۴۰۰

دانلود آهنگ مرتضی باب به نام عشقه

آهنگ عشقه   خواننده:مرتضی باب متن آهنگ عشقه مرتضی باب *** باز واسه تو داره میره دلم یا تو باشی یا میمیره دلم ول کنی دستمو میره دلم اره گیره دلم خوبه که هستی کنار من منم هی بیقرار چقد خوبه که دار و ندار منی کس و ... ادامه مطلب »

خرداد ۰۲, ۱۴۰۰ 0


آهنگ گذشته گذشته مرتضی باب

۲۵-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ مرتضی باب به نام گذشته گذشته

آهنگ گذشته گذشته   خواننده:مرتضی باب متن آهنگ گذشته گذشته مرتضی باب *** خمونی بوگم وت دزونی بریدم و هرکی بگی غیر تو ناامیدم زمه هر درینه وبیم بسته وا بی سزاور خوم بدتر از خوم ندیدم دلم دلشسه پشیمون و خسته خدایا وه جی خوم یه گل ... ادامه مطلب »

فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ 0


آهنگ جی عشق مرتضی باب

۲۳-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ مرتضی باب به نام جی عشق

آهنگ جی عشق خواننده:مرتضی باب متن آهنگ جی عشق مرتضی باب *** جی عشق بگین درد بی درمون جی عشق بگین دل کندن وه جون جی عشق مثلا بگین یه مرده مغرور و بی خرس زر بارون جی عشق بگیت ناسازگاری جی عشق بگیتون بیقراری آدمه دل وه ... ادامه مطلب »

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰ 0