دانلود آهنگ های فرهاد جهانگیری

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام خزان

437 views

آهنگ خزان    خواننده:فرهاد جهانگیری

متن آهنگ خزان فرهاد جهانگیری

***

پاییزان سرده درون پر درده

باخ دل ایمرو پژمرده زرده

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام خزان

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام عوارض

309 views

آهنگ عوارض    خواننده:فرهاد جهانگیری

متن آهنگ عوارض فرهاد جهانگیری

***

بی معرفت تا خاطریلد بردم و یاد یه شوه پیرم کرد

وگرد یادت زنه بیم خوشا و حالم

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام عوارض

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام جفت شیش

992 views

آهنگ جفت شیش   خواننده:فرهاد جهانگیری

متن آهنگ جفت شیش فرهاد جهانگیری

***

ویرانگره بهشت آبادیه جهنم

بی تو حتی نیتونم یه گله قدم بنم

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام جفت شیش

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام خط خطی

689 views

آهنگ خط خطی    خواننده:فرهاد جهانگیری و سامان یاسین

متن آهنگ خط خطی فرهاد جهانگیری و سامان یاسین

***

و ژیره خاطراتت پا خسمه عشق تو خونیه هفتاد کسمه

ای پیکیله که دونی ها دسه مه ارام بان تر و قرآن و قسمه

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام خط خطی

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام فانوس

1,018 views

آهنگ فانوس   خواننده:فرهاد جهانگیری

متن آهنگ فانوس فرهاد جهانگیری

***

عکسیله یادگاریت گشتی سزانم

تا صبح له دور ای آگره هی اشک رشانم

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام فانوس

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام شش درجه

16,092 views

آهنگ شش درجه(6 درجه)       خواننده:فرهاد جهانگیری

متن آهنگ شش درجه فرهاد جهانگیری

***

بسم الله و چویلی و پی رسیم

اشهد ان فقط خوی پرسیم

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام شش درجه

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیا