بایگانی‌های دانلود آهنگ های شهاب مرادیان - لرمدیا
 

 

دانلود آهنگ های شهاب مرادیان

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام مهره مار

1,006 بازدید

آهنگ مهره مار     خواننده:شهاب مرادیان

متن آهنگ مهره مار شهاب مرادیان

***

تو هور بور دیری دوران ته دور دیری

کشته مردی فره عه نوم قور دیری

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام مهره مار

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام دوس دیری

12,596 بازدید

آهنگ دوس دیری  خواننده:شهاب مرادیان

متن آهنگ دوس دیری شهاب مرادیان

***

دلم سه دوس ديری بی قراره

شوه روزم تمام بی انتظاره

کسی حوالم هرگز نپرسی

که دونم درد دریری چاره ناره

دلم پر حسرتو بیمارم بی تو

وجودم ناتوان ژارم بی تو

تو داره سوزه عشقم آرزومی

شروه آخری دیدارمی تو

شروه آخری دیدارمی تو

تو که عشقت خدا داده مزونم

دلت ده غصه آزاده مزونم

مه اره تو کلکه بی مکانم

تو ماله عشقت آباده مزونم

تو ماله عشقت آباده مزونم

تو بوه عه روزه ديری ياريم که

و چمت سه روژه خاریم که

منت کشته و توره نیش مردم

و کوهنه سوز عشقت داریم که

و کوهنه سوز عشقت داریم که

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام دوس دیری

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام مژ خرمون

1,647 بازدید

آهنگ مژ خرمون    خواننده:شهاب مرادیان

متن آهنگ مژ خرمون شهاب مرادیان

***

نیل تا عاشقی جیرم کنا که

نیل تا چیمیلت وژ ا منا که

عاشقی اطور درد بی درمونه

عاشقی اطور مژو خرمونه

وه گرد چیمیلت نیامسه کمون

وژمه مزونم دلم نیاسه گیون

عاشقی اطور درد بی درمونه

عاشقی اطور مژ وخرمونه

ترکه تونم کرد ترکه دینم کرد

چوی فرهاد ترکه بیستونم کرد

عاشقی اطور زمسون سرده

آدم عاشق دلی پر درده

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام مژ خرمون

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام دالکه

17,075 بازدید

آهنگ دالکه   خواننده:شهاب مرادیان

متن آهنگ دالکه شهاب مرادیان

***

دالکه دلم هنی ولاته

دلتنگ او لای لای یاته

وا سل گرمت آروم میرم

چشاکم نذر سل چشاته

بیشتر د جونم عزیزی ا دالکه

عشق و ایمونم عزیزی ا دالکه

بینیم تری بی وا رنج و سختی

گپم کرذی تا بیمه درختی

هر چی که داشتی دار و ندارت

وا دل و جونت و پامه ریختی

هرجا که میرم تو وام دیاری

چی نووه داری تا سو بیاری

چشیات هان دورم سو تا ایواره

و دم درگا دل بیقراری

بیشتر د جونم عزیزی ا دالکه

عشق و ایمونم عزیزی ا دالکه

وقتی دلگیری دنیا دلگیره

تو د دیری دل د مه دیره

وقتی سایت با بالا سر مه

دل هیرونم آروم میره

هرجا که میرم تو وام دیاری

چی نووه داری تا سوم بیاری

چنی دلتنگ سی لای لایت

خواوم بیره و سر زونیت

بیشتر د جونم عزیزی ا دالکه

عشق و ایمونم عزیزی ا دالکه

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام دالکه

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام آی لاو یو دستگیرون

51,198 بازدید

آهنگ آی لاو یو دستگیرون    خواننده:شهاب مرادیان

متن آهنگ آی لاو یو دستگیرون شهاب مرادیان

***

موشه داه مچوه دته ماي

بوه مچو کوره ماي

داه مچوه دته مال

بوه مچو کوره ماي

داه مچوه دته مال

بوه مچو کوره ماي

مه بوسيمه پيش وازه

تا خانم دکتره ماي

مه بوسيمه پيش وازه

تا خانم دکتره ماي

آي لاو يو دستگيرون

هواره چنگ هسيرون

آي لاو يو دستگيرون

هواره چنگ هسيرون داه مچوه دته مال

بوه مچو کوره ماي

داه مچوه دته مال

بوه مچو کوره ماي

مه بوسيمه پيش وازه

تا خانم دکتره ماي

مه بوسيمه پيش وازه

تا خانم دکتره ماي

آي لاو يو دستگيرونپ

هواره چنگ هسيرون

آي لاو يو دستگيرون

هواره چنگ هسيرون

هر وقت مچمه مالون منم هم

کتمه قولان

هر وقت مچمه مالون منم هم

کتمه ق قولان

عه کلينگ تا گوجره بيمه سه خر حمالون

عه کلينگ تا گوجره بيمه سه خر حمالون

آي لاو يو دستگيرون

هواره چنگ هسيرون

آي لاو يو دستگيرون

هواره چنگ هسيرون

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام آی لاو یو دستگیرون

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام گل هیرو

13,736 بازدید

آهنگ گل هیرو   خواننده:شهاب مرادیان

آهنگ لری شاد عروسی

متن آهنگ گل هیرو شهاب مرادیان

***

که خیرات بکه نزر

ما چی عه نام چمیلت

بته خلات بته وژم

تون گیان کول کسیلت

بته خلات بته وژم

تون گیان کول کسیلت

گل هیرو هیرو هیرو

گل دسه دسه دسه

گل هیرو هیرو هیرو

گل دسه دسه دسه

نامقه م بن بستنه

مه بمانه چم مسه

نامقه م بن بستنه

مه بمانه چم مسه

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ شهاب مرادیان به نام گل هیرو

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا