بایگانی‌های دانلود آهنگ های اصغر رضایی - لرمدیا
 

 

دانلود آهنگ های اصغر رضایی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ اصغر رضایی به نام فاز لاتی

1,591 بازدید

آهنگ فاز لاتی   خواننده:اصغر رضایی

آهنگ فاز لاتی اصغر رضایی

***

باورش سخته برام تو که با وفا بودی

رفتی با یه خوشگلی با کی اشنا شدی

بی محلی میکنی مه شدم یه غریبه

جا مو کی گرفته و کی عشقتو خریده

مه پسر بچه فقیر تو دنبال پولداری

پسره خیلی خیته تو هم شدی فراری

آخر بدبختی انگار پسر قتیه

نگاه قیافش بکن بد تو فاز جالیه

دسمال یزدیشه ببین بخدا خنم میاد

راه رفتنشه ببین چجوری اداش میا

تو که جرات نداری ا خونه بیای بیرون

ا فاز لاتی رفتنت خوشگله بیا بیرون

عشقشه ببین خدا دسمال یزدی دستشه

ای لاتی راه رفتنش داره منو میکشه

خودشه خوب میگیره رو مخه ای پسره

جوری باهات مو کنم عاشقی یادت بره

با مه لاتی تا نکن تو با ای ناز چشات

نزار خرابت کنم مه بچه لک نورآباد

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ اصغر رضایی به نام فاز لاتی

دانلود آهنگ اصغر رضایی به نام تنیا دوسکم

1,609 بازدید

آهنگ تیا دوسکم   خواننده:اصغر رضایی

متن آهنگ تنیا دوسکم اصغر رضایی

***

تنیا دوسکم خدا چیسه ریا

بیسه عروس هاوار هوچ وقت نمایا

دل ا چت خوش کم دنیا دوسکم چیه

دنیا کول بارن هاوار چی دوسم نیه

تفر ا روژه دته که مه هتمه دی

تفر ا دنیا خدا منته را چه بی

قسم مرم دته عاشقی نکم

دل ا کسی نم دته نا مردی بکم

آگر عشقت دته گن جور سزونمی

تنیا دوسکم چیه دی دل اشکونمی

یه چه روژی بی دته تونم دیه چم

اخرم شر بی دته و تونم قسم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ اصغر رضایی به نام تنیا دوسکم

دانلود آهنگ اصغر رضایی به نام کینه

1,782 بازدید

آهنگ کینه    خواننده:اصغر رضایی

متن آهنگ کینه اصغر رضایی

***

دلم تنگ بیه ارا نامردیت

اج درو وتن ا دردعاشقیت

نمزونستم اخن که گنی

ا روبرو دوس پشت سر دشمنی

حالی زم دلم خوا نویه

سر زنم بکن درد عاشقیه

ا زون نرمی منت گرترا

بیم ولگردی چو گیردی مرا

تاگه مونمت لیوم مکی

زم نوم دلم تازه وا مکی

چملت باز که بین چت کردیه

کینه ای بیمه دلم مردیه

هزار گل وتم نکه ا کاره

دلت سی کردم بین بیچاره

راس من موشن عاشقی درده

خوشاله وجت دلت نامرده

راسمه موشن دت وفا نرن

هر سازی بیو عشقت مگرن

ارا همیشه ا چمم کتین

وقتی تونم گرت ارا نهتی

اقه غصم هورد وقت به بمرم

وژت گت سه د کینه بگرم

هیچ دلی نرم تا عاشقت بو

وت بمردی سفر داخت بو

تاگه مونمت لیوم مکی

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ اصغر رضایی به نام کینه

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا