دانلود آهنگ های آرمان بختیاری

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام اخومت

1,095 بازدید

آهنگ اخومت   خواننده:آرمان بختیاری

متن آهنگ اخومت آرمان بختیاری

***

یه روز ی اویدم به درمال تیم وست به دودری تیه کال

عشق دودر زید منه دل مو نترم دی به فکرس نبوم مو

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام اخومت

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام بهیگ

1,251 بازدید

آهنگ بهیگ   خواننده:آرمان بختیاری

متن آهنگ بهیگ آرمان بختیاری

***

ای بئو چوقاته ‌ورکن ای ددو میناته سر

خویم رویم بهیگ بیاریم طاقتم دی رهده سر

اسبمه زین بکنین زین طلا من زین طلا

خویم رویم بهیگ بیاریم نومزدم با ناز ایا

میرشکاله بگوئین هوف کنه به مینه ساز

در وری توکل بزن کر وریست و هی بباز

مو خدانه شکر ایارم که تونه داده به مو

هر روزی نبینمت خوم که او روز شو نبو

اسبمه زین بکنین زین طلا من زین طلا

خویم رویم بهیگ بیاریم نومزدم با ناز ایا

ای گئو تش راست بکن ای ددو دینشک بیار

در وری تو کل بزن کر وریست و هی بباز

کیونونه جمع کنین خویم رویم دیدار گل

صد سوار خیلی کمه تا رویم خذمت گل

رهمون دیره رهمون دیره بینمون کهسار گل

ای گئو تش راست بکن ای ددو دینشک بیار

در وری توکل بزن کر وریست و هی بباز

قوچ گلنه بیارین مهمنونم وین رسین

میر شکاله بگویین ساز بزن صبح تا پسین

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام بهیگ

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام گل بهارمی

1,200 بازدید

آهنگ گل بهارمی   خواننده:آرمان بختیاری

متن آهنگ گل بهارمی آرمان بختیاری

***

ز روزیکه مو دیدمت دنیا چندی سیم قشنگه

ایر نبینمت یه روز خداگواهه مشکله

ز روزیکه مو دیدمت زندگی چندی قشنگه

خاطر تو نیروه ز مینه یادم همیشه

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

دلم ایخو بایک رویم به سوسن مال ودرود

دستمون به دست یک بایک رویم به مالمون

تونی که آرمونمی ستین عمر جونومی

بگو تو هرچی که ایخوای بیاروم سیت ز آسمون

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

بگو پلل باد داده چندی قشنگه

گل بیا طیم بنشین دلم سی تو تنگه

دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

عروسی سیت بگرم هفت روز و هفت شو ای گلم

دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

عروسی سیت بگرم هفت روز و هفت شو ای گلم

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

بگو پلل باد داده چندی قشنگه

گل بیا طیم بنشین دلم سی تو تنگه

دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

عروسی سیت بگرم هفت روز و هفت شو ای گلم

دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

عروسی سیت بگرم هفت روز و هفت شو ای گلم

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام گل بهارمی

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام کر عاشق

1,229 بازدید

آهنگ کر بختیاری    خواننده:آرمان بختیاری

متن آهنگ کر عاشق آرمان بختیاری

***

دل مو اسیر برگون کمونیت

دلم ایخا مو بیام به مهمونیت

کاشکی کیونون مالمون بیاهن

تا بیاهیم بنشینیم منه مالت

هر چی که گل اینویسیم سی قبالت

هر وقتی یاد ایکنوم او خاطراتت

تش ایزنه به جون مو تییل کالت

تو میر خور ناری که ایمیروم

سی عشق و مرام و او چشم خمارت

سی عشق و مرام و ای تییل کالت

دور بده دستته دستوم

مو ز عشق تو چه مستوم

قربون ره رهدن تو

دلمه بردی ز دستوم

کر عاشق مونوم ای گل

چه کنوم سی دل خوم وابیده لیوه

گر گرهده ای دلوم چی تونگ هیوه

مو ز ایلاق تا به قشلاق

دلوم دنبال تو بیده

مالکنون تش ناد به جونوم

نیروه خو به تیام دلوم اسیره

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام کر عاشق

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا