دانلود آهنگ باران بارانه حمید حمیدی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ حمید حمیدی به نام باران بارانه

15,228 بازدید

باران بارانه باران بارانه نم نم تر می که…چاوکا نسرین له‌ دین در می که

ئم رو‌له رو روی وکی ناشادم…دوسی دور وه‌ لات کوتوته یادم

کوتوته یادم

باران بارانه باران بارانه نم نم تر می که…چاوکا نسرین له‌ دین در می که

له‌دین ده‌رمی کرد

بووه آگر گردیمه بو خاموشم که

ئازیزه که‌ م ئازیزه که‌ م

حه‌ لقه‌ ی گدایی بو له گوشم‌

آگر گردیمه آگر گردیمه بو خاموشم که …حه‌ لقه‌ ی گدایی بو له گوشم‌ که

باران بارانه باران بارانه نم نم تر می که…چاوکا نسرین له‌ دین در می که

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ حمید حمیدی به نام باران بارانه

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا