دانلود آلبوم چوپی فرج علیپور

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام سوزه

11,397 views

آهنگ سوزه   خواننده:فرج علیپور

آلبوم چوپی فرج علیپور

متن آهنگ سوزه فرج علیپور

***

فلک گدای بای هفته دو هفته چیمن گدا بای

بیا بالار همانه شال خجل بمانی تا ایسکه قدر گدا بزانی

مه گدای خال لویانه یارم…ار دوس فرمان به جان مسپارم

فرمون به یار سر بنم و پات…فرمون به یار جان بنم ا رات

ه ه ه یار

هوار ا یار مخن جانم سه…کمر کو مخا راکم کرده بن

دمت شکره ا لویات خن…ا دوسه بخن لوهام کجه بن

کز برف لی بری را خور…دنگ دوس نمای زی ناخور

آی سیرین سوزه جانمی…ا خواو خیال تو میمانمی

خدا خدامی بارون بواری…یا ز گلستان گل ارام باری

آی شیرین سوزه غزا بارم بو ..دنیا بی تو زهر مارم بو

دوس باوفا و دوریت قسم..حرف نووینی زها قسم

هم شیرین سوزه هم گل اناره…هم ترش هم شیرین شقای بیماره

ا دوس بو بنیش نور و پا توه…درمون دردکم ها و لا توه

آی شیرین سوزه هم سوزه شیرین…تزه

ار نکی درمان جان بینمارم..چی تو حکیم ا کوره بارم

آی سیرین سوزه جانمی…ا خواو خیال تو میمانمی

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام سوزه

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام ساز سحری

30,720 views

ها میا دِ دیر ساز سحری…..بازِنَه گَل گَل چی حور و پری

از دور می آید صدای ساز سحری

رقصنده ها دسته دسته چون حور و پری

وریسا وه پا توزِ هَل پَرکَه….می لرزَه زِمی وا لرزِه تَرکَه

بلند شده است گرد و غبارِ از رقص هل پرکه

می لرزد زمین با لرزه چوب دهل و ترکه

پاپی یا وه ناز ، سُوآرَه وه دِو…شِیوَنَه وِشو سازِ سوآر هِو

پیاده ها با ناز و خرامان ، سواره ها به تاخت و دوان

شانه ها را به هم ریخته صدای ساز سرنای سوارهی

وریسا وه پا توزه هَل پَرکَه….می لرزَه زِمی وا لرزِه تَرکَه

بلند شده است غبارِ رقص هل پرکه

می لرزد زمین با لرزه چوب دهل و ترکه

شُونَه شکی و دِوپا و سه پا……دِ راز و نیاز دسمال دٍ هَوا

رقص های شونه لرزاندن و دو پا و سه پای لری

زمان راز و نیاز و  گردش دستمال در آسمان است

توزه بازی گه شورِ بازِنه……کِردَه وه مَشَر شوقِ سازِنه

شور و شوق رقصندگان گرد و غبار زمین را بلند کرده

شوق نوازندگان محشری برپانموده است

نه زِمی دیار نه دسه دیار…..مگر آرِمی مِقامِ قَطار

نه زمین قابل دیدن است و نه دسته رقصندها را می توان دید

مگر آن زمان که با رقص آرام قطار می رقصند

موجِ بازِنه چی موجِ دریا….آرِم مِیرَه وا سِئَنگی سِماع

موج و گروه رقصنده ها همچون موج دریا

با رقص سنگین سماع آرام و قرار می گیرند

نه زِمی دیار، نه دسه دیار….مگر آرِمی مِقامِ قَطار

هنگام رقص نه زمین قابل دیدن است و نه دسته رقصنده ها را می توان دید

مگر هنگام همراهی شان با رقص آرام قطار

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام ساز سحری

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام ملک دوس

38,532 views

آهنگ ملک دوس     خواننده:فرج علیپور

متن آهنگ ملک دوس فرج علیپور

***

بیرم کشکول بوسم روم تا ملک دوسم

هفت سال چی یه روز بونم خاک پاش باوسم

میها روم و پابوس جونم بکم سیقه دوس

دورش بگردم بونم چی پروانه دور فانوس

عهدی بستم وا یارم وا یار وفادارم

تا جو دارم د سینه دل و کس نسپارم

او سیل چش مسش کردم اسیر  دسش

چی مرغی که پر بسته افتامه دو قفسش

عهدی بستم وا یارم وا یار وفادارم

تا جو دارم د سینه دل و کس نسپارم

او سیل چش مسش کردم اسیر دسش

چی مرغی که پر بسته افتامه دو قفسش

میها روم و پابوس جونم بکم سیقه دوس

دورش بگردم بونم چی پروانه و دور فانوس

عهدی بستم وا یارم وا یار وفادارم

تا جو دارم د سینه دل و کس نسپارم

دانلود آهنگ با کیفیت 128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام ملک دوس

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا