بهمن اسکینی خواستگاری

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام خواستگاری

10,833 views

اجازه وم به بیام و خواستگاری…شیربها سیت تو بیارم بویی دیاری

داری دسم حنا رسم تونه کردم نشونه..بیا چی شیرین فرهاد نومی دمو بمونه

تو ره میکی چی آهویی…مه سیت دارم آربزویی

بکو د ور جمه نووی…بل تو بووی یار خویی

افتاو سر کو رنگ طلایی…طاقتم د رت که میا بیایی

افتاو سر کو وقته بشینه…دیینت وا دوس چه دلنشینه

بوون د سرت گلونی خالدار…قدم رنجه کو رژته و بازار

گلونی خالدار ساخته تبریز با…هرکه بدخواه ته شو آو د لیز با

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام خواستگاری

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا