لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسیآهنگ فرشید حکمتی

آهنگ ماشین دو در فرشید حکمتی

۲۶-۱۲-۱۴۰۱

دانلود آهنگ فرشید حکمتی به نام ماشین دو در

آهنگ ماشین دو در   خواننده:فرشید حکمتی متن آهنگ ماشین دو در فرشید حکمت *** خم خوت و ماشین دو در خدا بخا ایریم سفر او جومه ای که روز ا ول دیدمت بکن وبر خدا اگر قسمت کنه شماله هم ایپکنیم همیطوری ار پیش بره ایرانم ایورشخنیم زنگ وم بزن ... ادامه مطلب »

اسفند ۲۶, ۱۴۰۱ 0


آهنگ بای بهاری فرشید حکمتی

۰۳-۰۸-۱۴۰۱

دانلود آهنگ فرشید حکمتی به نام بای بهاری

آهنگ بای بهاری  خواننده:فرشید حکمتی متن آهنگ بی بهاری فرشید حکمتی *** بای بهاری ایوزه صحرا گلگونه اسب کهرل مردل جنگی ایتازه کوگ دری پایلشه نها من کاسه ی خین دوور لر دهس ایزنه کر ایوربازه چه خشه اهنگ دهل بی چوبازی هوهو چه خشه پایه بگری ... ادامه مطلب »

آبان ۰۳, ۱۴۰۱ 0


آهنگ لو دریکه فرشید حکمتی

۱۶-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ فرشید حکمتی به نام لو دریکه

آهنگ لو دریکه  خواننده:فرشید حکمتی متن آهنگ لو دریکه فرشید حکمتی *** بی تو قشنگه شویل بارون بی تو قشنگه شویل مه بی تو قشنگه بگره وه سرما لودریکه لویل مه قشنگه بی تو زر نم بارون دهس منه دهست قدم زدن تر یشو وایدن و تکهسن بی تو ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۶, ۱۴۰۰ 0