آهنگ طیب امیدی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام سیگار

412 views

آهنگ سیگار     خواننده:طیب امیدی

متن آهنگ سیگار طیب امیدی

***

وقتی رتی دونسم ده نمیها ورگردی

بوو چی کردم که رتی سی چی ورنمیگردی

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام سیگار

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام بیا دلم پریشونه

369 views

آهنگ بیا دلم پریشونه  خواننده:طیب امیدی

متن هآهنگ بیا دلم پریشونه طیب امیدی

***

ار بیایه وه گوش دل صدای پای یار مه

بن بیا اشک و درد و غم ده چشیاکه خمار مه

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام بیا دلم پریشونه

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام لیلی و مجنون

322 views

آهنگ لیلی و مجنون    خواننده:طیب امیدی

متن آهنگ لیلی و مجنون طیب امیدی

***

وقتی صدا در میا غم موئه یارم

پائیزی سوز میکنه مینه بهارم

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام لیلی و مجنون

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام دال دال جونم

253 views

آهنگ دال دال جونم   خواننده:طیب امیدی

متن آهنگ دال دال جونم طیب امیدی

***

طاقچه بالا ننی نازار

زمبیل وِ دس میری بازار

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام دال دال جونم

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام غم دنیا

258 views

آهنگ غم دنیا  خواننده:طیب امیدی

متن آهنگ غم دنیا طیب امیدی

***

مه دونم یه روزی آخر دل مه تنیا موئه

اشک مه هه دونه دونه جمع موئه دریا موئه

دانلود آهنگ طیب امیدی به نام غم دنیا

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیا