بایگانی‌های آهنگ رحیم عدنانی - لرمدیا
 

 

آهنگ رحیم عدنانی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام داینی

3,030 بازدید

آهنگ داینی   خواننده:رحیم عدنانی

آلبوم داینی رحیم عدنانی

متن آهنگ داینی رحیم عدنانی

***

آخی مِنِ شَو برچ ایزنه

وای مونجوق زمینات داینه

آخی دل شَو روز ایبوهه

وای با برق ری مات داینه

یارم داینه جونم نه گلم نه دلم نه تیام نه

یارم داینه داینه داینه

آخی چی بوم چی مه زنی

وای مِه آسمونم داینه

آخی یه شَویی روشن کنی

وای سودهِ ماهونم داینه

یارم داینه جونم نه گلم نه دلم نه تیام نه

یارم داینه داینه داینه

آخی تو گلی مُ بلبلُم

وای دورت کنم پیت داینه

آخی ار یه روز نبینمت

وای خومِ ایکُشوم سیت داینه

یارم داینه جونم نه گلم نه دلم نه تیام نه

یارم داینه داینه داینه

آخی مشک و عنبر که ایگوین

وای بوت برده هات داینه

آخی آستارَ من دِل شَو

وای برچ تیات داینه

یارم داینه جونم نه گلم نه دلم نه تیام نه

یارم داینه داینه داینه

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام داینی

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام مهر بی پایان

6,306 بازدید

آهنگ مهر بی پایان  خواننده:رحیم عدنانی

متن آهنگ مهر بی پایان رحیم عدنانی

***

هم  جونم و هم عزیزم ای یار مهربونم

گل بزن و سرو بخون گلم بیو مهمونم

چشملت ای مه ورنیار گرگل مخابل

تو که میلت به ررنه دلمونه متابل

هم عزیزم وای جون دلم وای گل یاسم

هم گل هم عزیزم وری گل یاسم

از خدا بالاسری گلوم مه تونو خواستم

دور مال ویزنی تی مه نشینی

باورم وی بکن به دل پرسمو نچینی

مل به مو نی وات بگوم مه وات بنشینم یار گلم

ایترسم تا دم سو افتاوه نبینم یار گلم

مل به مو نی وات بگوم مه وات بنشینم یار گلم

ایترسم تا دم سو افتاوه نبینم یار گلم

هم  جونم و هم عزیزم ای یار مهربونم

گل بزن و سرو بخون گلم بیو مهمونم

 

دانلود اهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام مهر بی پایان

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام غم گل

5,954 بازدید

آهنگ غم گل    خواننده:رحیم عدنانی

متن آهنگ غم گل رحیم عدنانی

***

درد ریشه داره ای دل

 جون گرت کر دل بخوا

تیل و کمندی ر سمبل

دین به رنگ ته بیا

رد د دستم آب و مونم

کو گرهم تنگ به تنگ

برف بیا ز آسمونم

بین باونگ خوم به جنگ

ره بسته گم نیمه تابوم

نه ای بوبان درارم

ز غم گل گر گردم

نه ترم بن برآروم

زین کنم بورچال بندونم

کیس کمر شال و قطار

به براری مافه جهمه

وا دیاری مال یار

ور کشم کاکو بننه

کا که چاره بسازوم

چار دس پا نیم من خین خوم

دس بشونم ببازم

زوم چریری دل بریدی

جنگ گردی باد اشف

قول اشکندی تش بوندی

سخت بی تو دی مندن

 

لطفا متن صحیح آهنگ را برای ما ارسال کنید

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام غم گل

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام کنار غریو

5,749 بازدید

آهنگ کنار غریو    خواننده:رحیم عدنانی

متن آهنگ کنار غریو رحیم عدنانی

***

کنار غریوم که برد نصیوم

یه عمره که سی خوم ایگم ایگریوم

سر لشک زردم بخون کوگ رشته

ندونی ز دیریت چه ور مو گدشته

مو همدا پوییزم که شیوسته لیزم

بیو تا پرامه به پا تو بریزم

مو کارون دردم تیام هرس و خینه

دل تنگ خوم دی کلم نینشینه

دلم جور دینشت سر تش ایبازه

ز درد غریوی ایسوسه ایسازه

دل جل به کولم که وسته به دیندات

بیو تا بخوسه به شولیز تیات

دو انگشت سهرن تیام از غم تو

دیه تش بلوزی مکن وا دل مو

مو سهدم برشتم دلم گرمسیره

تو ایلاق سوزی که دل سیت ایمیره

تو که آسمونا تلیشه قواته

لوت حوشه حوشه چی باغ نواته

دل چاله گردم هنی موتلاته

که آستاره هر صو چی نابند ناته

ندونم کی ای تو مهی یا که افتو

چه سهدم ز دیریت بیو دی تو امشو

چه تهله شرینم ز دیریت بمیرم

مو برفم تو افتو بزن تا بچیرم

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ رحیم عدنانی به نام کنار غریو

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا