بایگانی‌های آهنگ حمید حمیدی ئه سرین - لرمدیا
 

 

آهنگ حمید حمیدی ئه سرین

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ حمید حمیدی به نام اسرین

7,109 بازدید

دردو له گه‌ یانم ئه‌ سرین دانیشه تیر تیر بگرین….مال کاول کوریان بمره بیهوده لیکیان کردین

هاوارم دبی چی بی لیلم هو لیلم هو….لیم ده‌ رنجه‌ ی به بی هو بو چی تو

ئه‌ ره ناسک ناسک ناسک ناسکوله و نازداره‌ که‌

له داخی بی مه یله که و له م شاره  منیش بار ئه که م…..گر مالتان لیره بروا له م شاره منیش بار ئه که م

چندی له پارامه‌ وه آوری له ندامه وه…..له نه خوش خانه ی من بوم بی دکتر ده خولامه وه

نه خوشیکی بدبخت بوم که س نبو به لامه وه

هاوارم دبی چی بی لیلم هو لیلم هو….لیم ده‌ رنجه‌ ی به بی هو بو چی تو

ئه‌ ره ناسک ناسک ناسک ناسکوله و ناز داره‌ که‌ م

له داخی بی مه یله که و له م شاره  منیش بار ئه که م….گر مالتان لیره بروا له م شاره منیش بار ئه که م

ئه و قرانه ی بت گره هینات یکت کرده وه….سه جارت ده ست پی دا دا بو مزگوتت برده وه

ئه‌ منت مال ویران کرد وه به دام داخ و درده وه

هاوارم دبی چی بی لیلم هو لیلم هو….لیم ده‌ رنجه‌ ی به بی هو بو چی تو

ئه‌ ره ناسک ناسک ناسک ناسکوله و ناز داره‌ که‌ م

 

ممنون میشیم اگه در کامل کردن و تصحیح متن آهنگ ما را یاری کنید

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

 

دانلود آهنگ حمید حمیدی به نام اسرین

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا