آهنگ جاسم خدارحمی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام بال درآوردم

1,044 views

آهنگ بال درآوردم  خواننده:جاسم خدارحمی و فرهاد خسروی

متن آهنگ بال درآوردم جاسم خدارحمی و فرهاد خسروی

***

های نه زمونه ی مردله

نه روز برنو

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام بال درآوردم

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام حالم عوض ویبو

1,030 views

آهنگ حالم عوض ویبو   خواننده:جاسم خدارحمی

متن آهنگ حالم عوض ویبو جاسم خدارحمی

***

حالم عوض ویبو که نومی و تو نی

دلتنگ تر ویبم که عشقم تنه نی

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام حالم عوض ویبو

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام گل تیه کال

1,174 views

آهنگ گل تیه کال  خواننده:جاسم خدارحمی

متن آهنگ گل تیه کال جاسم خدارحمی

***

چوپی چو بوزیل تا ابد وکاره

دل اگر عاشق نبو برد حراره

وقتشه که ره بیی بی کل و گاله

سر تیلت جا بدی گل تیه کاله

تیر غم عاشقی کرده نشونم

یاد تیل کال گل برده امونم

حاصل عمرم گل سوزه بلاله

مرغ دلم عمریه تی تیه کاله

عشوه و ناز ایکنن تار و سه تارم

ناز تیل کال گل برده قرارم

چاله بی تنگ و تش فیدی چه داره

موقع دل دادن فصل بهاره

قرص مه صورتت چی مه کامل

دور تو حلقه ایزیدیم هم مو و هم دل

زلزله عشق گل حونمه رمنا

گل ومه واپر ک کهتره جمنا

باغ پر آوازه بی هر چه که دیدم

دسته گلی تازه بی هرچی که چیدم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام گل تیه کال
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام گل گرمسیری

1,668 views

آهنگ گل گرمسیری   خواننده:جاسم خدارحمی

متن آهنگ گل گرمسیری جاسم خدارحمی

***

نومت شیرینه دارت شیرینه

دل وایه کرده تیت بنشینه

مى گل گندم مى گل انارى

بسکه قشنگى بهضه بهارى

مخمل و پاته مهلو و ناته

زندى نداره هر که نه باته

دم بال کهنت پیلک رقاطه

کمتر بکن ناز تش زى ولاته

داغ دو برگت که کور و پیرم

مه دل ندارى نل تا نمیرم

تش زى و جونم گل گرمسیرى

کردى غزونم حونت نمیرى

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام گل گرمسیری
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام تیه شهری

1,933 views

آهنگ تیه شهری   خواننده:جاسم خدارحمی

متن آهنگ تیه شهری جاسم خدارحمی

***

بونه بونه مکن وم

بهل یه عمر عاشقت بم

خوت خو دونی مو ایقد کلوتم

که غیر از دلت جی د نیرم

نیروم نیروم نیترم نیترم

بی تو بم خاطرت جم

خرسمه ار بواری

ده نخونمم دراری

اخم وه برگم نیا جونمه سر لوم بیا

نیکنوم ترک یاری

ای دلم ای دلوم ایخو گل بی تو بم

سی دلم کن یه کاری

بام وه قهری د نیخی بخندیم وزهری

مو قربونت ای تیه شهری

وای د کم عشوه کن دلمه خینش مکو

سیچه لجمه ایدراری

نی چه هیمی تری وت فروهتم

که ایطو وه سر دلم ایاری

گل د ورگرد که بندیرت ویسامه

صب تا پسین مث کلویل

بونه بونه مکو هی دور قهر نکو

سر مو مث کشکلویل

ار بیی تیم چه ویبو

دل تو مال دل مه ویبو

هر د تیه م بر ویبو عزیزم

وجاق ای دلم روشن ویبو

مل د بندیرت ویسوم

پا بنه سر تیه ی خوم

زی بیو زی بیو که ایخام و نیخام

من دنیا خته ایخوم

بونه بونه مکن وم

بهل یه عمر عاشقت بم

خوت خو دونی مو ایقد کلوتم

که غیر از دلت جی د نیرم

نیروم نیروم نیترم نیترم

بی تو بم خاطرت جم

بام وه قهری د نیخی بخندیم وزهری

مو قربونت ای تیه شهری

وای د کم عشوه کن دلمه خینش مکو

سیچه لجمه ایدراری

نی چه هیمی تری وت فروهتم

که ایطو وه سر دلم ایاری

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام تیه شهری
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام بی وفا

1,679 views

آهنگ بی وفا  خواننده:جاسم خدارحمی

متن آهنگ بی وفا جاسم خدارحمی

***

بی وفا ترکم نکن طاقت ندارم

بی وفا ترکم نکن طاقت ندارم

شو تا صبح صبح تا پسین

سیت خو ندارم سیت خو ندارم

ای خدا کورم وکو من مال گردون

ای خدا کورم وکو من مال گردون

نومزاد چند سالم دادن و مردم

دادن و مردم  دادن و مردم

ای خدا کورم وکو یه جا بشینم

ای خدا کورم وکو یه جا بشینم

تا که ره رهتنته من ماله نبینم

ار ایخی عاشق دم

لطفا متن کامل آهنگ رو واسمون ارسال کنید

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی به نام بی وفا
ادامه و دانلود

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیا