لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی


آلبوم کوروش اسدپور

آهنگ آسماری کوروش اسدپور

۲۱-۰۳-۱۴۰۰

دانلود آهنگ کوروش اسدپور به نام آسماری

آهنگ آسماری    خواننده:کوروش اسدپور آلیوم تش دل کوروش اسدپور متن آهنگ آسماری کوروش اسدپور *** کاشکی چی اور بهوری پر کشم به بختیوری بال اسپیدم کنم پهن سر که آسموری دلم ایخوا چی فرشته به منه اورا نشینم وی زیال سرفرازه زرد و سوزونه بوینم پابنم به ... ادامه مطلب »

خرداد ۲۱, ۱۴۰۰ 0


آهنگ رسم نو کوروش اسدپور

۲۴-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ کوروش اسدپور به نام رسم نو

آهنگ رسم نو    خواننده:کوروش اسدپور آلبوم همتوار کوروش اسدپور متن آهنگ رسم نو کوروش اسدپور *** بیو تا بنا بنیم یه تئری از نو یه رسمی دیه بنیم وا پوز برنو یه رسمی که نکشیم جوندار کُه نَ ناشکنیم و تش ننیم بلیط رُه نَ تون خدا ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۴, ۱۳۹۹ 0


آهنگ گلمی کوروش اسدپور

۲۵-۰۹-۱۳۹۹

دانلود آهنگ کوروش اسدپور به نام گلمی

آهنگ گلمی    خواننده:کوروش اسدپور آلبوم تیه کال کوروش اسدپور متن آهنگ گلمی کوروش اسدپور *** غریوی مو باریکم  وای ایکه نشکم گلمی های گل جونمی وای گل حرفای و پات نوش و پی چشموم گلمی های گل جون دلم وای گل های گلمی های گل یار گلمی ... ادامه مطلب »

آذر ۲۵, ۱۳۹۹ 0


آهنگ آخی عزیزم تو بیدی کوروش اسدپور

۱۹-۰۹-۱۳۹۹

دانلود آهنگ کوروش اسدپور به نام آخی عزیزم تو بیدی

آهنگ آخی عزیزم تو بیدی   خواننده:کوروش اسدپور ذانلود آهنگ آخی عزیزم تو بیدی کوروش اسدپور *** آخی عزیزمم تو بیدی شارکردی مینا پشت گرگ بستی چزیله تازه کی به دلم نشستی آخی نارمه نار آخی دیگه نیگمت یار آی نوگفتی کسی بی کسونم هر کجا یادم کنی ... ادامه مطلب »

آذر ۱۹, ۱۳۹۹ 2


آهنگ گل ناز کوروش اسدپور

۱۸-۰۹-۱۳۹۹

دانلود آهنگ کوروش اسدپور به نام گل ناز

آهنگ گل ناز   خواننده:کوروش اسدپور آلبوم تیه کال کوروش اسدپور متن آهنگ گل ناز کوروش اسدپور *** ای بهار ار که بره وا نیا دیوا پس عمرمو که میروه وای چی مهد سی کس گل نازدارم گل ناز شو ایاته گل باز مو  نیخوام که بیا ... ادامه مطلب »

آذر ۱۸, ۱۳۹۹ 0


آهنگ نایی گل کوروش اسدپور

۱۵-۰۹-۱۳۹۹

دانلود آهنگ کوروش اسدپور به نام نایی گل

آهنگ نایی گل   خواننده:کوروش اسدپور آلبوم تی به ره کوروش اسدپور متن آهنگ نایی گل کوروش اسدپور *** مال کنون مال کند و ره واگره زوالی یه تشی ناد سر دلم جاش منده خالی نای نای گلم نوم گلم گوشه دلم بی داغ دلم گوشه دلم ... ادامه مطلب »

آذر ۱۵, ۱۳۹۹ 0