لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی


آلبوم هچایه

آلبوم هیچایه ایرج رحمانپور

۲۸-۱۱-۱۳۹۷

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام آرش

آهنگ آرش(دار جنگه) خواننده:ایرج رحمانپور آلبوم هچایه ایرج رحمانپور متن آهنگ آرش ایرج رحمانپور *** چی مِوی چی اوسنی خدا مِلَت بییه تیر قِز چپ چپ بوویه خدا سیلت نییه کُمی چَشَه که بِینَت ئو وهِ گوشِ دل نِیارَت کُم دلَه طاقت بیاره ئو وه ِخاطر ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷ 0


آلبوم هیچایه ایرج رحمانپور

۲۶-۱۱-۱۳۹۷

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام گلزار رنگ رنگ

آهنگ گلزار رنگ رنگ   خواننده:ایرج رحمانپور آلبوم هچایه ایرج رحمانپور  متن آهنگ گلزار رنگ رنگ ایرج رحمانپور *** اِ گُلِ همش گُلِ ، گُلِ  هـــا وِه  نومت ای گُلِ مَـــر دِ بُلــبل بَپُرسم نومُ نشونت ای گُلِ ای گُلِ همــش گُلِ ، گلـزار رنگ رنگ ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۶, ۱۳۹۷ 1


آلبوم هیچایه ایرج رحمانپور

۲۶-۱۱-۱۳۹۷

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام رارا

آهنگ رارا   خواننده:ایرج رحمانپور آلبوم هچایه ایرج رحمانپور متن آهنگ رارا ایرج رحمانپور *** ســازنه هـاوار خــوشیم نمنه هــــه رارا بِــژَن هـــه رارا بِــژَن اَرای شـو سـی هـر اَرجا بِــژَن یَــخ چَن ساله ی هَر اَر سام بِــژَن شَل و پَل كَتی اَر شیوْیا بِــژَن اَر لولیا بِژَن،اَرا ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۶, ۱۳۹۷ 0


آلبوم هیچایه ایرج رحمانپور

۲۵-۱۱-۱۳۹۷

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام شنیار

آهنگ شنیار   خواننده:ایرج رحمانپور آلبوم هچایه ایرج رحمانپور متن آهنگ شنیار ایرج رحمانپور *** وِه چَپه نَرگس جــارو بِكـَـم جات تاگَه ننیشیا گَرتَ اَر پَنجی پات بوشنه دوسه كِ لـو چُوی نــاواتم ننیش وَه خَمین یَسَه مه هـاتم فِلك بازی واز چی بــازی وازی میـــنا مَشكِنی كیزه مَـسازی بـــوشنه ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۵, ۱۳۹۷ 1


آلبوم هیچایه ایرج رحمانپور

۲۵-۱۱-۱۳۹۷

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام عطر عطاران

آهنگ عطر عطاران    خواننده:ایرج رحمانپور آلبوم هچایه ایرج رحمانپور متن آهنگ عطر عطاران ایرج رحمانپور *** شو شمی نیا شورای شماران شپ شپ شی سرسال سپای سردارن گرد گل چینی عطر عطاران ریزنا اری پای رعنای نازاران کیه ماژن قور مردم آزاران اجازش انوار مسی آو داران سیما چی ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۵, ۱۳۹۷ 0


آلبوم هیچایه ایرج رحمانپور

۲۵-۱۱-۱۳۹۷

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام هناسه

آهنگ هناسه   خواننده:ایرج رحمانپور آلبوم هچایه ایرج رحمانپور متن آهنگ هناسه ایرج رحمانپور *** گوتم اور هناسه کم ولاتی چنو د آسمونیا انگلاتی نه والا میزنی تا بووه روشنا د چش چشمیا روشنایی بزا گوتم اور هناسه کُم ولاتی چنو د آسمونیا انگلاتی  نه بارونی که رویا دش بچشن دشت ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۵, ۱۳۹۷ 0