آشتیانی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام چی بهار

9,323 views

آهنگ چی بهار   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ چی بهار سیف الدین آشتیانی

***

بهار نشسته و زمی چی نو عروسی

و زیه خیمه سبزشه د جا زمسو

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام چی بهار

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام عروس آسمونیا

8,609 views

آهنگ عروس آسمونیا   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ عروس آسمونیا سیف الدین آشتیانی

***

دلم میها بواره پا و پا چش یار

سر نییم بمیرم دو خس سا چش یار

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام عروس آسمونیا

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام گلونی

109,101 views

میَترسِم دِ روزِگاری کَس نَوَنَه گُلوَنی

هِه نُومی دِشُو بَمُونَه شیرزَنُونِ سَروَنی

میتَرسِم کِه دیک وُ پَشم وُ ماشتَه یا کِه رَنگ رَنگی

یهِ رُوزی بُوَن فِرامُوش چی کَتُ چی گُلوَنی

میتَرسِم هیچکَه نَپُوشَه سِتِرَه کِه رَنگ وِرَنگ

شَنگ قِطار  وِشال نَوَنَه کُرِ لُر دِ روزِ جنگ

میترسِم بُوئه جُو دَرمُو کُولکَه یاکِه پُر دِ دُو

چِزِنَک رِغُونِ کِینُو سی مُو بُوئه آرِزو

می دُوخْتِن و ِقِی کُلِنجَه دُو پیلاٰ نُقرِه قَدیم

دَرمُونِ دَردِ دِلِم بی ریشهَ کِه دارِ مَلیم

نَه کُلِنجَه نَه مَلیم نَه پیلِ نُقرَه گُوشَه دار

کَس نِمینه مَشکَه هِرٰازْگُو بَکَه وِ قِی مٰالاٰر

میتَرسِم زی بَمیرِم کَس جام نَمونَه

اَری نا کَسی حونِه مونِم بَکَه نِشونَه

دانلود آهنگ با کیفیت 128: کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام گلونی

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا