لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسیآرمان بختیاری

آهنگ خینه دل آرمان بختیاری

۱۲-۰۱-۱۴۰۲

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام خینه دل

آهنگ خینه دل     خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ خینه دل آرمان بخیاری *** عشق یارم من دلم کرده ریشه ما دلم جانی گره سی گل همیشه کاشکی که یه روزی چی مه درایی گلم زندگی تاری کنه روشن کنی باز ا گلم ما دلم جانی گره ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۲, ۱۴۰۲ 0آهنگ گل بیا آرمان بختیاری

۱۵-۰۵-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام گل بیا

آهنگ گل بیا   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ گل بیا آرمان بختیاری *** مال کنون اوود رسید فصل سرما رسید مالمون خو بارکنه دوباره به گرمسیر موکه هی جار اکنم اینشینم کِلِ مال که بیاهی منه ره که ببینُم تونه باز یه تیام به رهته یه تیام ... ادامه مطلب »

مرداد ۱۵, ۱۴۰۰ 0


آهنگ برافتو آرمان بختیاری

۲۲-۰۴-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام برافتو

آهنگ برافتو   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ برافتو آرمان بختیاری *** تا یه چی بهت اگوم سریع با مو لج ایکنی هی رهته کج ایکنی وا مو هی قهر ایکنی خوت ایدونی اخومت همیشه بت اگومت تو بیا سرچشمه تا سیر تونه ببینمت وای تو ز کوه ... ادامه مطلب »

تیر ۲۲, ۱۴۰۰ 0


آهنگ بهیگ آرمان بختیاری

۱۶-۰۲-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام بهیگ

آهنگ بهیگ   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ بهیگ آرمان بختیاری *** ای بئو چوقاته ‌ورکن ای ددو میناته سر خویم رویم بهیگ بیاریم طاقتم دی رهده سر اسبمه زین بکنین زین طلا من زین طلا خویم رویم بهیگ بیاریم نومزدم با ناز ایا میرشکاله بگوئین هوف کنه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰ 0


آهنگ گل بهارمی آرمان بختیاری

۲۰-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام گل بهارمی

آهنگ گل بهارمی   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ گل بهارمی آرمان بختیاری *** ز روزیکه مو دیدمت دنیا چندی سیم قشنگه ایر نبینمت یه روز خداگواهه مشکله ز روزیکه مو دیدمت زندگی چندی قشنگه خاطر تو نیروه ز مینه یادم همیشه گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی گل ... ادامه مطلب »

فروردین ۲۰, ۱۴۰۰ 0