لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی


آرمان بختیاری

آهنگ گل بیا آرمان بختیاری

۱۵-۰۵-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام گل بیا

آهنگ گل بیا   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ گل بیا آرمان بختیاری *** مال کنون اوود رسید فصل سرما رسید مالمون خو بارکنه دوباره به گرمسیر موکه هی جار اکنم اینشینم کِلِ مال که بیاهی منه ره که ببینُم تونه باز یه تیام به رهته یه تیام ... ادامه مطلب »

مرداد ۱۵, ۱۴۰۰ 0


آهنگ برافتو آرمان بختیاری

۲۲-۰۴-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام برافتو

آهنگ برافتو   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ برافتو آرمان بختیاری *** تا یه چی بهت اگوم سریع با مو لج ایکنی هی رهته کج ایکنی وا مو هی قهر ایکنی خوت ایدونی اخومت همیشه بت اگومت تو بیا سرچشمه تا سیر تونه ببینمت وای تو ز کوه ... ادامه مطلب »

تیر ۲۲, ۱۴۰۰ 0


آهنگ بهیگ آرمان بختیاری

۱۶-۰۲-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام بهیگ

آهنگ بهیگ   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ بهیگ آرمان بختیاری *** ای بئو چوقاته ‌ورکن ای ددو میناته سر خویم رویم بهیگ بیاریم طاقتم دی رهده سر اسبمه زین بکنین زین طلا من زین طلا خویم رویم بهیگ بیاریم نومزدم با ناز ایا میرشکاله بگوئین هوف کنه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰ 0


آهنگ گل بهارمی آرمان بختیاری

۲۰-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام گل بهارمی

آهنگ گل بهارمی   خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ گل بهارمی آرمان بختیاری *** ز روزیکه مو دیدمت دنیا چندی سیم قشنگه ایر نبینمت یه روز خداگواهه مشکله ز روزیکه مو دیدمت زندگی چندی قشنگه خاطر تو نیروه ز مینه یادم همیشه گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی گل ... ادامه مطلب »

فروردین ۲۰, ۱۴۰۰ 0


آهنگ کر عاشق آرمان بختیاری

۱۹-۰۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام کر عاشق

آهنگ کر بختیاری    خواننده:آرمان بختیاری متن آهنگ کر عاشق آرمان بختیاری *** دل مو اسیر برگون کمونیت دلم ایخا مو بیام به مهمونیت کاشکی کیونون مالمون بیاهن تا بیاهیم بنشینیم منه مالت هر چی که گل اینویسیم سی قبالت هر وقتی یاد ایکنوم او خاطراتت تش ایزنه ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۹, ۱۴۰۰ 0