سید ایرج موسوی

coinpayu

 

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام بچون شاه نجف

6,390 views

مداحی بچون شاه نجف   مداح:سید ایرج موسوی

متن مداحی بچون شاه نجف سید ایرج موسوی

***

بچون شاه نجف دیارن

سرش ری نیزیا میارن

تش گریته خیمیا دختر خیرنسا

ناله و زاری میکه سر برین خین خدا

پریشو میگرده دور صحرا

ه هنا میکه ابا عبدالله

میرسه بالا سر برارش

هرو هرو بیه و کارش

بچون شاه نجف دیارن

سرش ری نیزیا میارن

اسیرو وا چش زار سیل میکن و سر دار

ناله و زاری میکن خوارون بی برار

آسمو چنی غمین و تاره

اوره غم و سرش میواره

ری دسش عابیدن بیماره

داغ عزیزو و دل میکاره

بچون شاه نجف دیارن

سرش ری نیزیا میارن

بی یارو بی هم زوو

میره وا اشک روو

یادگار فاطمه قد بالای کمو

د جلو و کارو برارش

سر بریه برده قرارش

میشینه بالا سره عزیزش

همه دنیا رته د ویرش

بچون شاه نجف دیارن

سرش ری نیزیا میارن

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام بچون شاه نجف

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام ایسه که ها میره

22,139 views

ایسه که ها میره سردار لشگرم..ا اشک بزه و لا بینم دلاورم

برین د علقمه دسا دلاورم..عباس باوفا سردار لشگرم

ایسه که ها میره سردار لشگرم..ا اشک بزه و لا بینم دلاورم

بعد تو خمیامونه تش زنه…بچون یتیم هیرو کتک زنه

سختنه دلمه ها سیت میکنه دی…دسات زمین قلتو د مین خی

یل ام البنین سردار بی سرم…بیرقت و زمی اشکسه کمرم

ایسه که ها میره سردار لشگرم..ا اشک بزه و لا بینم دلاورم

تو شوق و ذوقمی د علی یادگار…وا نعر حیدری دشمنون بکو تار

بزنه و کوفیو وا تیر ذالفقار…پشت و پناهمی ا شیر کردگار

تنت د ور خی ها د برآورم…عباس زینبی نمووه باورم

ایسه که ها میره سردار لشگرم..ا اشک بزه و لا بینم دلاورم

نلی که دشمنو اسیرت بکنن…جلوی اصغرم دل گیرت بکنن

اسیر دشمنو مایه خجالته…تنیا راه افتخار ا برار شهادته

کشتن برارونم یلون حیدرم..جومه اسیرینه کردنه د ورم

ایسه که ها میره سردار لشگرم..ا اشک بزه و لا بینم دلاورم

هلهله بارو میکه کوفیو دور ورت..فاطمه وا چش تر نشسه بالا سرت

قتلگه دریای خی علقمه آماج تیر…دس عباس وفادار بی جدا د ضرب تیر

سردار دس جدا وری همسفرم…دشمه هزار هزار ها د براورن

ایسه که ها میره سردار لشگرم..ا اشک بزه و لا بینم دلاورم

 

دانلود با کیفیت128: کلیک کنید

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام ایسه که ها میره

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام چی پرونه

6,439 views

ه چی پرونه میگردیم و دور حرمه اش

حرمه اش حرم باکرمش

هم سفر بار بونیت ریم و کرب بلا…ری دیار عاشقا خمه یان بکیم وپا

درس آزادی بیریم سر بنیم و قدمش..د غم مرگ برار سرخ د خینه علم اش

هم سفر بار بونیت بکید تعجیل د راه…تا بپرسیم چی بیه چی گذشت و شهدا

کاروو وارد بیه و صف بال و بلا…هم سفر قافله رت من تو منیم وجا

ه چی پرونه میگردیم و دور حرمه اش

حرمه اش حرم باکرمش

ورسیات ا عاشقو رسسه روز وفا..بخت ایسار سره پا و پای شهدا

بزنیت تبل عزا برسیم و قتلگاه…زینب تنیا منه بی کفه وا شهدا

ه چی پرونه میگردیم و دور حرمه اش

حرمه اش حرم باکرمش

….

ا باد صبا خوور به مدینه…ا رو و فاطمه بو حسین سر برینه

د کربلا تا شام سرش و نوک نیزه…د داغ حسینش و عزا بنشینه

رو بو و علی کرب بلا دریایی خینه…سیخ و حنجر اصغر بی شیر کشینه

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام چی پرونه

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام نیزه دارو

72,646 views

نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

نیزه دارو یه عزیز حیدره…یه کر زهرا گل پیغمبره

یه برار نازنین زینبه….یا طلایه دار روز محشره

نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

نیزه دارو یه ولایت زایسه…غم نسوار لک و لویاش اشکسه

رسم انصاف که بیریت دورشه…یه گل ای همه نیزه اشکسه

نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

نیزه دعارو یه چه میمو داریه…یه چه رسم یه چه روزگاریه

کیه دیه که تشنه ممو بکشی…یه چه ننگ یه چه نیزه داریه

نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

کمو دارو نزنیت وا تیر کین….نونیت راس مبینش و زمی

لرزه نونیت و سکان آسمو…نکنید نشون تیر سلطان دین

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام نیزه دارو

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام انگشت و انگشتر

11,112 views

اومامه که سر بئم…سینه و خنجر بئم

امامه انگشت انگشتر بئم…جو د سینه پر بئم

اومامه سینه خومه بکم سپر…دشمنون دین بکن درو در

مه حسینم کر زهرای بتول…نمیرم د زیر بار ظلم زور

گلیا پرپر بئم..ال هم جعفر بئم

اومامه که سر بئم…سینه و خنجر بئم

امامه انگشت انگشتر بئم…جو د سینه پر بئم

مه حسینم باغبون لاله یا…اومامه عزیزونم بکم فدا

اوما وا اصل تقوا سخا..وا ابوالفضل چی یل خیبر گشا

اومامه که سر بئم…سینه و خنجر بئم

امامه انگشت انگشتر بئم…جو د سینه پر بئم

اومامه و وعدگاه کبریا…اومامه وا مضحر مهر و وفا

ها وا مه پبغمبر کرب بلا…اکبرم شبه رسول مصطفی

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام انگشت و انگشتر

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام ا وا شهیدا و دشت کربلا

10,564 views

ا وا شهیدا و دشت کربلا

عاشق کشیه کربلا یا رسول الله…دل دل چی فرات موج میزنه سی گل زهرا

بیه قیامت کربلا آه واویلا…انگار که روز محشره روز عاشورا

ریختسه خین عاشقو یا رسول الله…خی میپاشه و آسمو یا رسول الله

کوفی بی رحم بستنه آو و میمو…حلقه بستنه و دورشو کل کمودارو

سر نماز ظهر میکه دشمه تیربارو…مهر و سجاده اش پر مووه د خین یارو

الله اکبر کربلا بیه و غوغا…انگار که روز محشره یا رسول الله

د یلا تبل ساز و نی و دس کوفی…یه یلبا سنگ بارو میکن مردم شامی

و قصد جون چند نفر ای همه لشگر…جرمم چینه ا کوفیو کور پیغمبر

 هفتاد و دو زخم گرو هرده و جونش…د ور چشش قتل آم بینه بچونش

بی رحمی ای کوفیو کرده دلگیرش…داغ برار و بچیاش کردنه پیرش

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی سید ایرج موسوی به نام ا وا شهیدا و دشت کربلا

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا