حاج احمد پناهی

coinpayu

 

 

دانلود مداحی حاج احمد پناهی به نام دسه گل لیلا

3,390 views

مداحی دسه گل لیلا   مداح:حاج احمد پناهی

متن مداحی دسه گل لیلا حاج احمد پناهی

***

ا دسه گل لیلا ا دسه گل لیلا

آروم دل لیلا آروم دل لیلا

داغ حجر تو سخته شمع محفل لیلا

ا دسه گل لیلا ا دسه گل لیلا

آروم دل لیلا آروم دل لیلا

اکبر جوو مرگم تاج سنبل لیلا

ا دسه گل لیلا ا دسه گل لیلا

آروم دل لیلا آروم دل لیلا

ا نهان ابر خی ماه کامل لیلا

ا دسه گل لیلا ا دسه گل لیلا

آروم دل لیلا آروم دل لیلا

بعد غم مرگ تو سیرم د همه دنیا

ا دسه گل لیلا ا دسه گل لیلا

آروم دل لیلا آروم دل لیلا

روله حاصل عمرم رتی منمه تنیا

ا دسه گل لیلا ا دسه گل لیلا

آروم دل لیلا آروم دل لیلا

هر لا سیل میکم غمه واویلا ا واویلا

ا دسه گل لیلا ا دسه گل لیلا

آروم دل لیلا آروم دل لیلا

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی حاج احمد پناهی به نام دسه گل لیلا

دانلود مداحی احمد پناهی به نام ا بی حیا

5,641 views

مداحی ای بی حیا    مداح :حاج احمد پناهی

متن مداحی ا بی حیا حاج احمد پناهی

***

ا بی حیا ستمگر ا شمر نامسلمو

آتش نزه و خیمه سی لیو ای یتیمو

حونت خراو شرمت بووه ز حیدر

سیلی نزه ا بی حیا مکرر

سوخته دلو ای خیل دل پریشو

ظالم جفا نکو د ریوریشو

نعره نکش و جولو

وی خیل دل پریشو

بی حیا ستمگر ا شمر نامسلمو

آتش نزه و خیمه سی لیو ای یتیمو

یه اهل بیت اعظم رسوله ایال پر ماتم بتوله

ز پس که جور بی حساو کشینه

طعم غم و رنج و عزاو کشینه

ظالم بسه تو کم کو آزار ای یتیمو

ا بی حیا ستمگر ا شمر نامسلمو

مر نوونی زهرا نظاره میکه

سی بچونش  امایه ناله میکه

ناله میکه روله حسین بی سر

وا هوریو زهرا بیه نواگر

نوحه مووه و ادهو بالا سر شهیدو

ا بی حیا ستمگر ا شمر نامسلمو

گاهی موه روله کمه اکبرت

غلطو و خی کمه علی اصغرت

دسا علمدارت کجا جدا بی

بی دس برارت د کجا فدا بی

که زینبت اسیره د چنگگ قوم ادوو

ا بی حیا ستمگر ا شمر نامسلمو

آتش نزه و خیمه سی لیو ای یتیمو

ملائکه هم ناله وا صداشه

هم گریه وا صدای بی کساشه

هم ذاکره که غم د بارو زاره

سی بی کسو نوای غم میاره

فریاد یا حسینش لرزه ونه و دورو

ا بی حیا ستمگر ا شمر نامسلمو

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی احمد پناهی به نام ا بی حیا

دانلود مداحی حاج احمد پناهی به نام بابا

7,116 views

مداحی بابا   مداح:حاج احمد پناهی

متن مداحی بابا حاج احمد پناهی

***

قربان جسم بی سرت بابا

بابا سرت گر ز قفا بریدن

تنت چرا به خاک و خون کشیدن

بر یک طرف افتاده بر نی شده سر تو

در پیش من افتاده پیکر تو

صد پاره گشته پیکرت بابا

فدای زخم پیکرت بابا

افکنده کی جسم چنین ز معبر

برگریده کی رگ های تو به خنجر

قلبم کباب دل در اضطراب است

که جسم تو به زیر آفتاب است

عتشان بریده حنجرت بابا

فدای جسم بی سرت بابا

فدای زخم پیکرت بابا

فدای جسم بی سرت بابا

بابا غریب و بی وطن تویی تو

غلطان به خون بی کفن تویی تو

یکدم نگر آشفته ام پدر جان

بنما نظر بابای من تویی تو

بنگر به حال دخترت بابا

فدایی جسم بی سرت بابا

ا کشتی راه نجات حسین جان

ا رهنمای ممکنات حسین جان

شاه ا ما تنمها تویی به محشر

روز جذا پیش خدا حسین جان

بنما نظر به نوکرت بابا

فدایی جسم بی سرت بابا

فدای لهم پیکرت بابا

فدای جسم بی سرت بابا

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی حاج احمد پناهی به نام بابا

دانلود مداحی حاج احمد پناهی به نام برار برار

43,402 views

برار برار زینب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

 علی علی دختر گریون تو…سی کریاکت شیون افقو میکه

جسم حسین نازنین یا علی…حفتیه بی سر و بی کفه ری زمی

سرش و ری نیزه و یاد خدا تلاوت قرون میکه

هم اکبر  هم اصغرش فدا بی…قاسم اول جعفرش فنا بی

افتیه بی دس لش عباس تو…هرو هرو مضهر ایمو میکه

برار برار زینب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

علی بیا س چه جفا میکنن..تش و حریم کبریا میزنن

شعله ی تش د خمیا دی میکه…روله روله لیلای دل خی میکه

برار برار زنب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

سل اهلبیت بی کست اسیره…ایال بی هنارست حقیره

بشو صدای شیون بی کسی…بووه بووه اطفال ویلو میکه

برار برار زنب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

نه مشوقی نه دادرس یا علی…و داد زینبت برس یا علی

چی بکه وا بار غم اسیری…نظارت خیل اسیرو میکه

برار برار زنب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

د جور خسم کوفیو ا خدا…د راه رسم ساروو ا خدا

کنار پکر حسین سکینه…شکایت سیلی ادهو میکه

برار برار زنب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

یه زینب یاد شهیدو میکه…ناله سر نعش جوونو میکه

آه دلش چرخنه ویرو میکه…نوازش جم پریشو میکه

برار برار زنب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

یا رب قسم و ای ایال ویلو…و سوز آه ناله ی یتیمو

سوخته دلم سی زینب حسینت…حسین حسین ذاکر گریو میکه

برار برار زینب نالو میکه…گریوه و حال یتیمو میکه

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی حاج احمد پناهی به نام برار برار

دانلود مداحی احمد پناهی به نام اکبرم

3,684 views

اکبرم اکبرم یه روز عاشورامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

اکبرم اکبرم یه روزکه سیامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

داغ تو دی میکه تا مغز استخونم

روله آرم جونم

نوم تو یاد تو دلخوشی بچیامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

اکبرک اکبرم یه روز عاشورامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

د فکرم یه بیه تا زمون پیری دس پامه بیری

یه د داغ تونه روزم چی شو تاره یه کنج واویلامه

اکبرک اکبرم یه روز عاشورامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

مردمو جم بوویت رم وا نه غم سره

ی علی اکبر یه سویکا چشامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

اکبرک اکبرم یه روز عاشورامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

دلخوشیم ه تو بی تازه جوونم اکبر آروم جونم اکبر

بعد تو ا روله…یه کنج واویلامه

اکبرک اکبرم یه روز عاشورامه یه کنج واویلامه

روله روله جوونم روله روله جوونم

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی احمد پناهی به نام اکبرم

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا