لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

فروشگاه خرید مطمئنبویراحمدی و ممسنی

مداحی زینب ای زینب مرتضی باب

۱۴-۰۵-۱۴۰۱

دانلود مداحی مرتضی باب به نام زینب ای زینب

مداحی زینب ای زینب    مداح:مرتضی باب متن مداحی زینب ای زینب مرتضی باب *** وه نو عزا و شیون وه کاره مه کسی هم هه که وه پی غمت نباره روضه ی زینب روضه ی یتیمی سینه ایزنیم سیت بی نوحیل قدیمی رخت عزا کووه ورش ... ادامه مطلب »

مرداد ۱۴, ۱۴۰۱ 0


آهنگ بی ککام کردن مرتضی باب

۰۷-۰۵-۱۴۰۱

دانلود مداحی مرتضی باب به نام بی ککام کردن

مداحی بی ککام کردن  مداح:مرتضی باب متن مداحی بی ککام کردن مرتضی باب *** بی کس و کاری شیون و زاری نه حق تنه رو مه ککا نداری پَی مشک پاره ایطو بواری نه حق تنه رو مه ککا نداری بی غم و غصه قلبمه دوهتی خش ... ادامه مطلب »

مرداد ۰۷, ۱۴۰۱ 0


مداحی آخی سی ککام مرتضی باب

۲۴-۰۵-۱۴۰۰

دانلود مداحی مرتضی باب به نام آخی سی ککام

مداحی آخی سی ککام    مداح:مرتضی باب متن مداحی آخی سی ککام مرتضی باب *** غم بسن و نام اخی سی ککام اخی خم بمردم ای خدا نیدوم عزاشه غم داره دلوم ره یار دلوم اخی هیشکه هیچ موقی نبینه داغ ککاشه نگرونم نبو که ایرم م ... ادامه مطلب »

مرداد ۲۴, ۱۴۰۰ 0


آهنگ مرگت سیم بیومه مرتضی باب

۱۹-۰۵-۱۴۰۰

دانلود مداحی مرتضی باب به نام مرگت سیم بیومه

مداحی مرگت سیم بیومه    مداح:مرتضی باب آلبوم رخت عزا مرتضی باب متن مداحی مرگت سیم بیومه مرتضی باب *** لالای لای لای عزیزوم لالای دار و ندارم خدا خیرش نده هر کی کرد ای درد و بارم لا لای شیرین زوونم خدا دردت و جونم و زندت ری ... ادامه مطلب »

مرداد ۱۹, ۱۴۰۰ 0


مداحی بعد علمدار مرتضی باب

۱۶-۰۵-۱۴۰۰

دانلود مداحی مرتضی باب به نام بعد علمدار

مداحی بعد علمدار  مداح:مرتضی باب آلبوم رخت عزا مرتضی باب متن مداحی بعد علمدار مرتضی باب *** ککام رهته و شادیمو سر اومه خدا بعد و ککام جونم درومه دلوم تنگه ککامه بل بخونم سه پنج روزه که بوی گل نیومه سه پنج روزه که بوی گل ... ادامه مطلب »

مرداد ۱۶, ۱۴۰۰ 0


مداحی رخت عزا مرتضی باب

۱۵-۰۵-۱۴۰۰

دانلود مداحی مرتضی باب به نام رخت عزا

مداحی رخت عزا  خواننده:مرتضی باب آلبوم رخت عزا مرتضی باب متن آهنگ رخت عزا مرتضی باب *** آخ و روزم سر لش ککام نشسوم تو که افتی جگرم سهته و وهسم نیله سیلت کنم ای تپ تپ خرسوم تن خدا وری وری دس بده دسوم تن خدا ... ادامه مطلب »

مرداد ۱۵, ۱۴۰۰ 0