تک آهنگ

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ پرواز همای به نام دیوانه تر شدم

747 views

آهنگ دیوانه تر شدم  خواننده:پرواز همای

متن آهنگ دیوانه تر شدم پرواز همای

***

گفتم ببینمت گفتم ببینمت

شاید که از سرم دیوانگی رود

گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود

زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم

دیوانه تر شدم

با یک خیال خام افتاده ام به دام

از ره به در شدم دیوانه تر شدم

گفتم ببینمت تا بیقراری از جانم به در رود

هم بیقرار و هم شوریده سر شدم، دیوانه تر شدم

گفتم ببینمت شاید شراره از جانم فرو کشد

دیدم تو را و همچون شعله های آتش شعله ور شدم

از ره به در شدم دیوانه تر شدم

با یک خیال خام افتاده ام به دام

از ره به در شدم دیوانه تر شدم

از ره به در شدم

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ پرواز همای به نام دیوانه تر شدم

دانلود آهنگ پرواز همای به نام باز چه خورده ای بگو

1,489 views

آهنگ با چه خورده ای بگو     خواننده:پرواز همای

متن آهنگ باز چه خورده ای بگو پرواز همای

***

هین کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگوپ

مست و خراب می روی خانه به خانه کو به کو

با کی حریف بوده ای کام که را ربوده ای

زلف که را گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو

راست بگو به جان تو ای دل و جانم آن تو

تا دل بیقرار من چند گرفته با تو خو

راست بگو نهان مکن خربزه در دهان مکن

باده کجاست تا که من نوش کنم سبو سبو

باده کجاست نوش کنم سبو سبو

در طلبم خیال تو دوش میان انجمن

می نشناخت بنده را می نگریست رو به رو

می نشناخت بنده را بنده ی کژرونده را

گفت که راه خانه را هیچ ز من مجو مجو

گفتمش ای تو جان جان باده زمن مکن نهان

تا که نماز عشق را در خم می کنم وضو

گفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان

حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو

هین کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگو

مست و خراب می روی خانه به خانه کو به کو

با کی حریف بوده ای کام که را ربوده ای

زلف که را گشوده‌ای حلقه به حلقه مو به مو

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ پرواز همای به نام باز چه خورده ای بگو

دانلود آهنگ پرواز همای به نام نان و دندان

1,900 views

آهنگ نان و دندان     خواننده:پرواز همای

متن آهنگ نان و دندان پرواز همای

تیتراژ فیلم مصادره

***

یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت

آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت

آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود

آنکه در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت

یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت

آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت

دشت باور داشت گرگی در میان گله بود

گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان نداشت

یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود

آن یکی با بار خر میرفت و خر پالان نداشت

یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت

یک نفر فردوس را ارزان به مردم میفروخت

نقشه ها کو داشت در پندار خود شیطان نداشت

هر کجا دست نیازی بود بر سویی دراز

رعیت بیچاره بخشش داشت اما خان ندشت

یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ پرواز همای به نام نان و دندان

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا