لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

فروشگاه خرید مطمئنفرهاد جهانگیری

آهنگ عوارض فرهاد جهانگیری

۳۰-۰۶-۱۴۰۲

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام عوارض

آهنگ عوارض    خواننده:فرهاد جهانگیری متن آهنگ عوارض فرهاد جهانگیری *** بی معرفت تا خاطریلد بردم و یاد یه شوه پیرم کرد وگرد یادت زنه بیم خوشا و حالم بعضی چشتیل قلب آیم لرزنی مثلا تو تا اسمت تیده وسط مغرم آمپر چسبی چه بکم دسه ... ادامه مطلب »

شهریور ۳۰, ۱۴۰۲ 0


آهنگ جفت شیش فرهاد جهانگیری

۱۲-۰۱-۱۴۰۲

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام جفت شیش

آهنگ جفت شیش   خواننده:فرهاد جهانگیری متن آهنگ جفت شیش فرهاد جهانگیری *** ویرانگره بهشت آبادیه جهنم بی تو حتی نیتونم یه گله قدم بنم هی خوم زانم مردمه گشتی خیال کن زنم بعد تو مه مردمه جنازم نفس کیشی بعد تو محاله طاسم جفت شیش بنیشی دوازده ... ادامه مطلب »

فروردین ۱۲, ۱۴۰۲ 0


آهنگ خط خطی فرهاد جهانگیری

۲۸-۱۱-۱۴۰۱

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام خط خطی

آهنگ خط خطی    خواننده:فرهاد جهانگیری و سامان یاسین متن آهنگ خط خطی فرهاد جهانگیری و سامان یاسین *** و ژیره خاطراتت پا خسمه عشق تو خونیه هفتاد کسمه ای پیکیله که دونی ها دسه مه ارام بان تر و قرآن و قسمه سر نیده ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۸, ۱۴۰۱ 0


آهنگ فانوس فرهاد جهانگیری

۳۱-۰۳-۱۴۰۱

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام فانوس

آهنگ فانوس   خواننده:فرهاد جهانگیری متن آهنگ فانوس فرهاد جهانگیری *** عکسیله یادگاریت گشتی سزانم تا صبح له دور ای آگره هی اشک رشانم دیود گذشته ی عاشقی چیه ناو گیانم کی آیه ی جدایی ارام خونی نیزانم تا صدای گیتارم رسیه گوش ماهیل و قصد خودکشی هاتنه ... ادامه مطلب »

خرداد ۳۱, ۱۴۰۱ 0


آهنگ شش درجه فرهاد جهانگیری

۰۷-۰۲-۱۴۰۱

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام شش درجه

آهنگ شش درجه(6 درجه)       خواننده:فرهاد جهانگیری متن آهنگ شش درجه فرهاد جهانگیری *** بسم الله و چویلی و پی رسیم اشهد ان فقط خوی پرسیم ون یکادو الذین ارای خونیم او وتیا اعوذبالله منه یار رجیم کی دیه ماهی و نوو قفس بعد مه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت ۰۷, ۱۴۰۱ 0


آهنگ گلاره چاوم فرهاد جهانگیری و کیوان

۱۵-۱۱-۱۴۰۰

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری و کیوان به نام گلاره چاوم

آهنگ گلاره چاوم  خواننده:فرهاد جهانگیری و کیوان متن آهنگ گلاره چاوم فرهاد جهانگیری و کیوان *** دردت و قلبم گلاره چاوم خومیش نیوی که بایده خوم وگرده خیالد هامه ژیر یه سقف تو گرده حلالد آسوده بخف بعد چینه تو پیمان شکانم کبد داغانو ریه م سزانم مه ... ادامه مطلب »

بهمن ۱۵, ۱۴۰۰ 0