محمد میرزاوندی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ محمد میرزاوند به نام روله

61,751 views

ه گوتم روله روله دلم د هوله روله روله….که بی تو مالگکم چوله آخر دنیامه ه روله

تقدیرم چی بی ا چرخ روزگار…..نه بووه سیم هیشتی نه عامو نه برار

روزم بیه که چی شووه تار…..چارم چینه مه بی کَس و کار

حف سی او قد و بالای تو…..حف که رت زیر خاک جسم رعنای تو

خالی عزیزکم جای تو….بهشت مکان و مأوای تو

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ محمد میرزاوند به نام روله

دانلود آهنگ محمد میرزاوند به نام اِ سواره

58,628 views

نام آهنگ:اِ سواره

خواننده:محمد میرزاوند

متن آهنگ:

تو چینی داری میای ، با اسب چار نالی میای

**تو داری میای و انگار با اسب چهار نعل میتازی**

د سینه آسِمو میای ، مِنی که وا بادی میای

**از سینه آسمون میای و انگاری که با باد میایی**

دسِکته به وِ دسِم ، تا که افتو بَزنه

**دستت رو بده به دستم تا که آفتاب بزنه**

عشق پاکه دَس بِراری ، دشمنه دِ جا مِکنه

**عشق پاکه برادری دشمن رو از پا در میاره**

اِ سواره ، اِ سواره ، اِ سواره

**ای سوار ، ای سوار ، ای سوار**

مَنِمه دِ انتظارت ، دِ زمسو تا بهار

**منتظرت مونده ام از زمستان تا بهار**

دسِکت ها وِ لغوم ، تُن بَکو پاته دِ رِکو

**دستت به لغام اسب است و پایت را سریع در رکاب ببر**

یه برارم ، یه برارم ، یه برارم ، یه برار

**تک برادرم ، تک برادرم ،تک برادرم ، تک برادر**

زخمه الماسه دِلم ، درده بی درمونه برار

**برادر ، زخم دلم زخمه الماسه و دردم بی درمونه**

دسه تو دس منه ، دسه م بی جونه برار

**برادر ؛ دست تو داخل دستای منه ، دستهای من بی جون هستند**

غم دنیانه بَکش ؛ ایسه که افتامه به پات

**غم دنیا رو از پا در بیار این زمان که بپات افتادم**

کشتنه دشمن به داسیاکه تو آسونه برار

**برادر ؛ از بین بردن دشمنا به دستای تو آسونه**

زُلِ روز وختی در اوما ، وعدمو د لو آو

**وقتی که آفتاب طلوع کرد ، وعده ی ما لب آب**

وختی سرخ مو گلال د خین مه مثل شرآو

**همون وقتی که رودخونه از خون من چون شراب سرخ میشه**

تو چی ماهی دل و دریا بزه دریانه بیین

**تو اون موقع به مانند ماهی به دریا بزن و دریا رو ببین**

نونی مرده چه سخته د سیاهی گل ماو

**نمی‌دانی مردن چقدر سخت است در سیاهی ماند آب

دن در غربت**

دانلود آهنگ محمد میرزاوند به نام اِ سواره

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا