آلبوم گل نرگس

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام سیر و سرکه

6,868 views

امشو اول بهاره کت گلونی و هاره….نم نم بارو میواره صحاو هونه بیاره

امشو اول بهاره خیر د هونت بواره….نون پنیر و شیره کیخا هونت نمیره

امشو اول بهاره موقه کشت و کاره….خیر د هونت بواره کرمت بیشماره

امشو اول بهاره خیر د هونت بواره….نون پنیر و شیره کیخا هونت نمیره

امشو اول بهاره چی به کشکه بیاره…کرمت بی شماره خیر د هونت بواره

امشو اول بهاره خیر د هونت بواره….نون پنیر و شیره کیخا هونت نمیره

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام سیر و سرکه

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام ضامن آهو

4,063 views

امشو و یه شوق فراون هتم…ضامن آهوی پریشون هتم

تا که وژت دگرد دلم تا بهه…اسر یریزه سا بهه

خاک خراسون بگر دامنم…هر جور امشو بی سرو سامونم

طاقت آوارگی غم نیرم…ضامن آهو غم نیم

باغ دلم فصل بهاری مایا..ساده تر ساده مووم یا رضا

شوق کموتر بیینم تازه مو…فرصت پروارزی کلک ساز مو

امشو و یه شوق فراون هتم…ضامن آهوی پریشون هتم

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام ضامن آهو

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام فصل بهار

8,694 views

وقتی که گل میخنه اوسه بهاره…..دیینه گل ری درخت شادی میاره

میکشه پروانه پر د شوق گلزار….گل یاس سر میکشه د کیچه بازار

مرغ عشق بیین چه بیقراره…چش و ره دل و تما فصل بهاره

میپیچه بو عطر گل د مین پرچین…مخمل کو کل میزنه سی گل نسرین

مووه هم بهار اوما و چش مسش…میکشه پر د کو

مرغ عشق بیین چه بیقراره…چش و ره دل و تما فصل بهاره

گل اوما بهار اوما د مین ایوو…دخترو رتو و باغ بکید هرازگو

واز بکید پنجریان فصل بهاره….سوز سی ریسه موره د موندگاره

مرغ عشق بیین چه بیقراره…چش و ره دل و تما فصل بهاره

 

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام فصل بهار

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام چشم به راه

12,248 views

دالکه او سفری که ور میگرده…..وام بووه وام بخنه وامه بگرده

دالکه هر چی پرسیم ندی جواووم..دالکه دیشو بووم اومای و خاووم

خاوو دیم خاو کسی که چش ورش بیم…دس ون د گردنم نشس و پلیم

وام میگوت وام میخنس وام میگرویس…تفل نایو دل واش میفریوس

کاش افتاو نمیزه میمنم د خاو…او رتو تنیا منم وا چش پر آو

واش رتم سفری خو سفری بی..ای دلم چی کتلی سیش میکنه دی

کاش افتاو نمیزه میمنم د خاو…او رتو تنیا منم وا چش پر آو

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام چشم به راه

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام جام مستی

6,534 views

آهنگ جام مستی    خواننده:فرج علیپور

متن آهنگ جام مستی  فرج علیپور

***

ساقی باوَه رو جامی پی مستی

سودم مستیه زیان ژه هستی

جامی که مغزم باوَه رو وَه جُوش

دنیا و مافیها بکَم فراموش

ساقی باوَه رو جامی پی مستی

سودم مستیه زیان ژه هستی

هر تیری ژه شست ناز دلبره

ژرِش ژه میوه طوبی خوشتره

فدات بام ساقی تَر زُوانم کَه

مه درد د بارم دوای جانم که

ساقی باوَه رو جامی پی مستی

سودم مستیه زیان ژه هستی

ژ بادِه بی غش خُم خانِه ی دیرین

مَشرب مرد افکن تلخ لو شیرین

ساقی باوه رو جامی پی مستی

سودم مستیه زیان ژه هستی

دانلود آهنگ با کیفت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام جام مستی

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام گل نرگس

5,515 views

مه کویر تشنه ی عشق تونم تو چشمه سار….تو یهار حونمی مه تک درخت شورزار

شو روز زار میزنم زار میزنم سی دیینه دل بیقرارم…نازارم پس که میایی  مه عاشقی چش انتظارم

هم گل هم گلسونم هرگز بی تو نمونم..ماه زمین دلم آساره آسمونم

تو خنه لووه بهاری عطر نسیم لاله زاری…تو گل نرگسی قشنگترین گل بهاری

چی افتاو شعله بکش تا شو تار پا نییره..آسمون دل مه چی ماه نو د شوو تاری

هم گل هم گلسونم هرگز بی تو نمونم..ماه زمین دلم آساره آسمونم

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام گل نرگس

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا