آلبوم داغ شقایق

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام جمیله زردی

23,330 views

جمیله زردی و شونه گری……چی کاسه همسا د حونه پری

طلایا حنا افتاو بهار……مشتی ور افتاو مشتی د نسا

اسپیکو یقه اش برگردو……چی کر جهالی ز و دسگیرو

کرو سر داری مخمل پوشیه……د مین دامونش آهو زاییه

شر ریق و برد زیر آژیه……کل ها دِ پرواز ، تفنگ شیر بیهَ

و ریق برگ برگ بلیه…….ایوار میمونم هشتا پلیه

دولمن مری وعده دارش واش…..وا یار سوز کرده د هم آریاژ

هشتنار هوما بو سوارش…….برفاو گهر، آیینه دارش

بهار مال ونه کور سوز کوفتی……باروناو شوته تژگا کرمی

هفت پوش کور شووش و بارو…….دیار درد دی نها زوآرو

وا حنا میا و پا بناری……ورادی میا بشر بیاری

چرچی بهارو پر خورجینش……کویا لرسو هان د کمینش

پر د بهاره درای چرچی……بری سرداری بری سرونی

گو مال س سوز پر بی دشت……گل گل نازارا اومانه گل گشت

دولمن مری وعده دارش واش……وا یار سوز کرده د هم آریاژ

اوشتِرانکو وا فوج سوارش………برف آو گهر کاری ندارش

بهار مال ونه کور سوز کوفتی……باروناو شوسته تژگا کرمی

هفت پوش کور شووش و بارو……دیار درد دی نها زوآرو

وا حنا میا و پا بناری…….ورادی میا بشر بیاری

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام جمیله زردی

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا