لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی


آلبوم تالآلبوم تال فرج علیپور

08-09-1397

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام کوچ

چقه تیلا ا برا سو بار کردنه……سو روژه دویریت برا روژه مردنه کوره درینم برا مه سزی پیوه س……مالگه ی تو چول بو برا ای کو بارم کس چقه ی تیلا ای برا سو بار کردنه……بو دوسی بکیم برا دنیا مردنه ار مالگه ی چول بو  برا ... ادامه مطلب »

آذر 08, 1397 0


آلبوم تال فرج علیپور

01-09-1397

دانلود آهنگ فرج علیپور به نام زنگ زنگه

وا شو نکیشا و سر کلاوه….منینه مچی و مال بووه زنگ زنگه زنگم زریانه…….دسم و دامان نازار بریایه نمای نمچی نمم چه خیره……نمم دل گرونه یا سرده میله زنگ زنگه زنگم زریانه…….دسم و دامان نازار بریایه چمم چمراه ره که ور مالت……….بلکم ونو ... ادامه مطلب »

آذر 01, 1397 1