آلبوم راز انار

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام یار

88,716 views

کشتمه کردمه پیر…..ای همه درد دلگیر

گوش  به و نالیام یار….. مه موحونم تو بشمار

انارستون بی چشمه….میکشم آخرش یار

بهار و بی رنگو رشمه….د جو کردمه بیزار

کیچیا تنگ و بن بست….هنایا بی هنارس

انارستون بی چشمه..بهار و بی رنگو رشمه

میکشم آخرش یار….د جو کردمه بیزار

نساراکه بی افتاو…میکشم آخرش یار

هوایاکه بی واکار….د جو کردمه بیزار

اخم سر یار….سلام سرد همسا

انارستون بی چشمه..بهار و بی رنگو رشمه

میکشم آخرش یار….د جو کردمه بیزار

کشتمه کردمه پیر…..ای همه درد دلگیر

نمیله بیرم آرم..دردیا روزگارم

غم ایوارگنا…میکشم آخرش یار

دلتنگی جونیا…د جو کرمه بیزار

پاشمه سرد حونیام..سنگینی کِز شونیام

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام یار

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام دفتر شعر

15,316 views

مه دل منه او دل بی کش…د ویر بردم آسایش

وا سیلت برف دل وا رت…..افتا و جو دل شکت

و سیلت کردمه عادت….بیمه داول در حونت

دو چش مست وردار….بوار و دشت بی گلزار

بی سیلت زنه ای زندو….بی سیلت سال بی بارو

وا سیلت آسمونم قن….زمینم و زمونم قن

وا سیلت روزگارم خوش….پاییزم و بهارم خوش

وا سیلت سوزم و سربن….بی سیلت چی حریف

بی سیلت دارسو بیمار…زنه ای تنگ و بی تیمار

وا سیلت شعر تر دارم….هزار سودا و سر دارم

وا سیلت دفترم وازه….پره د بتیا تازه

خوشیمه زیر و ری نکو…..نفس شعرم نسو

و سیلت کردمه عادت…وا سیلت برف دل وارت

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام دفتر شعر

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام روزگار تنگ

44,696 views

چی کِنم چی نَکنِم ا عزیزم خدا جام تنگ لاته…هه عزیزم دوسکم دو پر شو خدا سیم انگلاته

اری منه بیا نل بمیرم

اری عزیزم که میای تا چشم رت با…حنایان آو کنم مرهمان بولا

مرهما سی درمو یار تیر هرده…حنایا پوشنی او پایا شکه

اکه منه نوای من نوایی….سر ریا دیر دیر مسم بیایی

بو که میای چش رت بسم…چی کوی وا هار دامنت بسم

د او شیا سی سی روزگار تنگ….چی جو پنای وا پنت بسم

اکه منه نوای جو پنا جونم….وا گوشه چشی بکو درمونم

ار بیای هم دم دل لیوم بای….وا دل اشکست هم گریوم بای

چه خووه بیای بوی و همسا….وا گریوه بسی د بعضی بیتا

کچکله کچکله سفری کدی ناز..بیا بو مِمونم کشکله شیراز

امرو بری بورنم منه لیله منه لیله…ای میهام سیر بینمت مردم اسر نمیله

توزی که د سر ریا وریسا…مووه رت لیل د نمیا

چخووه مزارم جفت حونت با….ای خط ری بردم زلف شونت با

و زِنِه ای دسم و تو نرسس….بل مردم و تت و امونت با

کچکه کچکه نقش ری بردم….سیر د زنالی سیلت نحردم

 چه خووه بیای بوی و همسا….وا گریوه بسی د بعضی بیتا

کچکله کچکله سفری کدی…بیا بو ممونم دلتنگ دلگیر

اکه من نوای ها کجا رووی…مر درد دلت تو سی مه بوی

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام روزگار تنگ

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام اسب خیال

15,697 views

ریتِ والام کِنه,تا بووم وات ریورا…..سِکُ دار تش گریته,روزگارم وی کجی

سیت بیاوارم هر چی که دلت میا….منه و دل مین سینه و فدا چش تو با

امشو چارده شووه برف و بارو یه وجب…نشسیمه دس و زونی چش وره امرو سو

سیت بیاوارم سیت بیاوارم جفتی دستمال حریر….اسب خیال زین کنم سیت ها بوری راه دیر

پیله بستمه پیله بستمه چو چنار شَوَت انار…کشتمه که سی شادوما عروس چش انتظار

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام اسب خیال

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام راز انار

8,643 views

کمی چش که بینه که و گوش دل نیارت…کم دله طاقت بیاره که و خاطر نسپارت

قشنگی هرچی که داشته د چشیات جا نیایه…رنگینی تونه مینه کمیاش یادش میایه

تو چنو پاکی که پاکی پاشه مینه و جا پایات…شراو کنیه چنین سال مسیاش میکه د حرفات

لیه خنت تاوی تاوی افتاو دما بارونه…نارو گونات راز گنج بومی انارسونه

تو چنو خویی که خویی سر و درگات میسپاره…چشمه سی روشنای آوش د زلالت می گواره

تُل اروت تنگ اخمه وا کمونا انتظارش…..مگر آرشی بیایه واکنه گره د کارش

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام راز انار

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا