آلبوم قفس

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام منو غم

95,322 views

آهنگ منو غم    خواننده:سعید ضیا

متن آهنگ:

و تور آو کشکو بیا وری رم…و هرجا بی و هر لا بی وری رم

مه بی کس تو غریو زایی…مه ار بیمار تو آزایی

وری رم

مری د دس براری نی…چگه رت چار چاری نی

تفنگ چی نی اشکاری نی…مری امسال بهاری نی

مری دنیا وردارونه…چل روزه باد بارونه

کمی هارتر مه همسات بیم…هوکاره او هویرات بیم

تو می هنی مه ورمسام..و پاساره غمت مسام

هننت ناله غاوپوره نوی نه..می هنی هر چی بی هوره نوی نه

میگتی دوس کجا رتی…مه سوختم تو و سا رتی

مه رتمه و معنی ایچه نویمه…هراسم هیچ سالی ایچه نویمه

ها هرپله میکی مه وه نویمه…مه غم د بارم نگریو لیوه نویمه

سراغ چنی جتای میکم…منی غریوزایی میکم

منی غریوزایی میکم

در مال واز باری هیمه دی ویازی…مکینه گیج کشکو غرق بازی

زمی سوز گلونی سوز بوسونا سوز

یه آبادی کیه کم کدخداوه…لووینه سه خرمنا خودب خداوه

مه رتمه و مریت هرجا که دونی…مینه ره اوال پرسی نوم نشونی

نشو و او قروناکه مین گومه…نشو و او نشو شو بی و شومه

غلا بیا حناکه گیس پنجت…وری برق بلی بی یا کلنجت

نشو و او اور غم الور غم

او غم بارس سا کرد هر چی کردم نر…سلام کرد دس تمنا کرد هر چی کردم نرت

منه غمن هر شو بیار هر شو بیاریم….منه و غم هرون کار هرونه کاریم

منه غم چن ساله همسایم…منه غم هالو خوارزاویم

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام منو غم

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام قفس ۳

232,346 views

آهنگ قفس 3      خواننده:سعید ضیا

متن آهنگ:

مه سی تو زیر دن رتم….تو بردی مه د بین رتم

عزاوه این نفس تا که…قفس پشت قفس تا که

بخت گن وا نهام افتا…قسمت بی افتضام افتا

ایقه اوردم و بردم…که آز د دس و پام افتا

برسه بیم هنی بردم…گلسم وه گنی بردم

یه زنه ای نی که ها میکم…وه تو سور زنه ای بردم

چنی بی عار بی ایمه…سی ناکس یار بی ایمه

سیل خوم میکم مینم…خومونیم خار بیم

یکی نیمامه برد و رت…یکی داغی اورد و رت

ایما منیمه دی مینه…خوشال یکی مرد و رت

بیا سی روز تفریت بر سالی بر…دلم سوخته بیا سی خوت زغالی بر

مه وا گریوه می شورم…دسه ری جومه میشورم

دلم شو بونت بیره…تا سو زی بونه میشورم

بیا امشو وه در بوییم…تا سو زی وا خور بوییم

دنیا در بست د ریمو…بیا ریم در و در بوییم

خدا بنتم یادت نی…کجانی هیچ دیارت نی

شو ای نی که خواوته نیم…تو که ان خیالت نی

خین دل پر چشامه…گن فاش پر حرفامه

غار و قری و گوشت حرد…مرافه من دردامه

نم زیه تا رسس د لیزه تو…زنه ای یعنی چشا سریز تو

صد گره گوره وه دور هیچ هرد…زنه ای یعنی دلی که تیچ هرد

بختمو سی چارمو هم سی تره…زنه ای یعنی بمیرم بیتره

هر در وا بی و آهم بسته بی…زنه ای یعتی خدا هم خسته بی

روز مرد ها وه تم آروم میا…زنه ای یعنی بدم د خوم میا

زنه ای یعنی بدم د خوم میا

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام قفس ۳

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام قفس ۲

148,120 views

آهنگ قفس 2    خواننده:سعید ضیا

متن آهنگ:

که گم بیمه که گم بیمه…یکی بتر د خوم دیمه

که گم بیمه که گم بیمه…یکی بتر د خوم دیمه

رفیقی نی تموم بی رت…جوونی چی حروم بی رت

سراغ کی کجا روم…نشونی دن که گم بی رت

هوکاره هرپله بیمه…میمت دو پنه بیمه

سی تو هفته گذشته دوس…مه هفت ساله لیوه بیمه

د رهی که رتی بورم…ده سرما پا پتی بورم

د ای ناراحتی بورم…دی شهر لعنتی بورم

د گنی این و او موان..تموم ای شهر درو موان

تموم ای شهر درو موان

تقصر ای دنیا تونه…راسه دروش وه پا تونه

باور نکردم تا که دیدم…دور تونه و خدا تونه

دور تونه و خدا تونه

تا که هراسی هه دله…ناری خلاصی هه دله

تا که هراسی هه دله…ناری خلاصی هه دله

حرفی که او شو سیم گتی بیه وه راسی هه دله

حرفی که او شو سیم گتی بیه وه راسی هه دله

بیه وه راسی هه دله

گوله اوری نشونم به…وه تیفی بارو جونم به

تا کجا سیل در بکم…زمی‌ گیرم تکونم به

شو و روز مه یکیه…دنیا مه چن لحکیه

مه شوگردم یکی چامه…در و دیوار رفیقامه

افتاو بشی مه کار دارم..مه وا دیوار قرار دارم

من و تو گن غریویمو…کجا رویمو اسیرمو

قراری بنی شو جمعه..بیکشکی رویم بمیریمو

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام قفس ۲

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام قفس ۱

158,793 views

آهنگ قفس 1  خواننده :سعید ضیا

متن آهنگ:

ده شو قِوی نفس نارم….دل خوش سی قفس نارم

دلم وا کس نمیگرده…ده کار وا کار کس نارم

چنو سرده چنو سرده…دلم وا خوم نمیگرده

چنو اوره چنو برفه…وه گوته نی که وه حرفه

به تا گری وه سایت بام…بمیرم بلکه راحت بام

بیل تا گری وه سایت بام…بمیرم بلکه راحت بام

تقاص کم تقاصم مه…خوشی نیما د راسه مه

چنو وم کرده هناسم….آینه هم نمیشناسم

بیل تا گری وه سایه ت بام…بمیرم بلکه راحت بام

بیل تا گری وه سایه ت بام….بمیرم بلکه راحت بام

چنو درد مه وا گیره…که سایمم ها میمره

چنو هاگیر رو واگیرم…چه دلگیره چه دلگیرم

مه هر شو هرپله میکم….ده ور خاو قصه میکم

ده گردم بیل تارم نک…اگر مردم بیارم نک

اگر مردم بیارم نک

وه یادت نی زمسو بی…تگر بی برف و بارو بی

مه تونه دیدم بدو کردم…تو سرد بی مه تو کردم

کجا رتی نفمسم…اوشو تا سو گریوسم

بیل تا گری وه سایت بام…بمیرم بلکه راحت بام

****

بیل تا گری وه سایت بام…بمیرم بلکه راحت بام

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام قفس ۱

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا