سعید ضیا

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام سلام

28,105 views

آهنگ سلام    خواننده:سعید ضیا

متن اهنگ سلام سعید ضیا

***

سلام و خاک دلاکی

سلام هفت پشت پشت بازار

سلام و ای همه حونه

علی آباد و کرگونه

مر یه دس چنیه زورش

سلام و بی کسی کورش

سلام مناره بی همراز

سلام ا قلعه بی سرواز

سلام ا تفنگچیا بی والی

سلام دیوا خونیا حالی

سلام ا ایل بار کرده

سلام ای خال چال کرده

سلام و تژگا بی سازت

قدم خیر قمرتاژت

و امضا پشت قرونت

و تبعیدی فراونت

و برنویا سر د شورت

و جوونیاکه بی قورت

ا مه حلق حنارست

گیسا برسه ی دور دست

سلام وقتی حنا کردی

وقتی ری وا دما کردی

حرف دیروز و امرو نی

سلام هیچ حالمو خو نی

سراغ لیز میکه سی خاو

و تب تب هیز میکه افتاو

شهرینه چاله پر کرده

دنگ مه و کی بر کرده

هی چی تو ار زمی رنگی

و سینه بزنه سنگی

سی خلقی که گرفتارن

غیر خدا خدا نارن

یه سارون بی خاووی

همسا قدیم و افتاوی

بیا جار بزنه دورت

دوره دوره دوره

سلامم بی تما بی

هواست نی کجا بی

ایقه بی کش نشسیمو

جوونیم و قضا بی

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام سلام

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام زخم

149,006 views

آهنگ زخم  خواننده:سعید ضیا

آلبوم زخم سعید ضیا

متن آهنگ زخم سعید ضیا

***

هم دلم تنگ بیه سی دل خوم

هم چشام توقسن د کل خوم

پیچسم و دور تش دل

تا که گرمم بکه ازگل خوم

دس میکشم ق دیوار سینه ام

ای همه زخم چینه بار سینه ام

تقصیر ای جومه کت کتم نی

دور تا دور سیم خارداره سینه ام

سیل میکم و هر گوشه داغی

چش وره منه بینه چراغی

تو چی دونی د حال مه وقتی

نه سری میزنی نه سراغی

وقتی روز میل و دییه ناره

وقتی شو خاو سی حفتیه ناره

تقلا چی بکم چی ملیچک

سوزیشم ارزش دییه ناره

دردم و گریه نگوتم

لو میرکس اوه نگوتم

بغض هر چی خوش زو ری ون

لو خنه ای زم چی لیوه نگوتم

نشسم گله ای نکردم

ه می سوختم ولی دی نکردم

حرف میزم که هیچکس نفهمه

زی تموم کرده مه ری نکردم

دس میکشم ق دیوار سینه ام

ای همه زخم چینه بار سینه ام

تقصیر ای جومه کت کتم نی

دور تا دور سیم خارداره سینه ام

تا کجا ما چنینی بمونه

غرق میزنه ای زخم کنه

ریشه زیه تا جای که مینی

درد میکن دیوارا ای حونه

تا کجا دس بونم د مل خوم

تا کجا جا بونم و کل خوم

تا کجا جیل نوهورم که شاید

امشوی خاوش بوره دل خوم

دس میکشم ق دیوار سینه ام

ای همه زخم چینه بار سینه ام

تقصیر ای جومه کت کتم نی

دور تا دور سیم خارداره سینه ام

هم دلم تنگ بیه سی دل خوم

هم چشام توقسن د کل خوم

پیچسم و دور تش دل

تا که گرمم بکه ازگل خوم

 

برای حمایت از این هنرمند لطفا کیفیت اصلی این آهنگ را خریداری کنید

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام زخم

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام دالکه

40,971 views

آهنگ دالکه     خواننده:سعید ضیا

متن آهنگ دالکه سعید ضیا

***

دالکه سیقه قد و والات بام

سیقه سرمه چش و حنا پایات بام

یه گیس اسپی نوی د سرت

کفن سفید کردی د ورت

هیسی و کجا بگردم دورت

هرو نشسام و سر قورت

بعد رتنت دلم د هوله

حونکه دلم حالیه چوله

زنده با تا بو بنیم دو چال تشنیت

زنه با تا سیر باوسم دس و پشنیت

زنه با سلی بکو چی وم اوماوه

رنگ ای دلم بیه چی شوگار

جومه سی سیم هیشتی یادگار

جوو مردنت ه کرده پیرم

روله گوتنت رته د ویرم

**

کولای بستم د هار گومه

میگردم دورت مه هر شو جومه

د جومه گل گولیت یه گلی وم به کِف داره

پر چارشوت به و دسم با کِف داره

بزنم غیزی بکو ای کِف داره

دا یه چی سیم بسو

دا جونمه بسو کِف داره

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام دالکه

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام منو غم

95,048 views

آهنگ منو غم    خواننده:سعید ضیا

متن آهنگ:

و تور آو کشکو بیا وری رم…و هرجا بی و هر لا بی وری رم

مه بی کس تو غریو زایی…مه ار بیمار تو آزایی

وری رم

مری د دس براری نی…چگه رت چار چاری نی

تفنگ چی نی اشکاری نی…مری امسال بهاری نی

مری دنیا وردارونه…چل روزه باد بارونه

کمی هارتر مه همسات بیم…هوکاره او هویرات بیم

تو می هنی مه ورمسام..و پاساره غمت مسام

هننت ناله غاوپوره نوی نه..می هنی هر چی بی هوره نوی نه

میگتی دوس کجا رتی…مه سوختم تو و سا رتی

مه رتمه و معنی ایچه نویمه…هراسم هیچ سالی ایچه نویمه

ها هرپله میکی مه وه نویمه…مه غم د بارم نگریو لیوه نویمه

سراغ چنی جتای میکم…منی غریوزایی میکم

منی غریوزایی میکم

در مال واز باری هیمه دی ویازی…مکینه گیج کشکو غرق بازی

زمی سوز گلونی سوز بوسونا سوز

یه آبادی کیه کم کدخداوه…لووینه سه خرمنا خودب خداوه

مه رتمه و مریت هرجا که دونی…مینه ره اوال پرسی نوم نشونی

نشو و او قروناکه مین گومه…نشو و او نشو شو بی و شومه

غلا بیا حناکه گیس پنجت…وری برق بلی بی یا کلنجت

نشو و او اور غم الور غم

او غم بارس سا کرد هر چی کردم نر…سلام کرد دس تمنا کرد هر چی کردم نرت

منه غمن هر شو بیار هر شو بیاریم….منه و غم هرون کار هرونه کاریم

منه غم چن ساله همسایم…منه غم هالو خوارزاویم

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ سعید ضیا به نام منو غم

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا